Login

Register

Login

Register

KULTURA MOBILNA 2020

Prowadzony od 2017 roku program Kultura Mobilna skierowany jest do twórców kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska: artystów, kuratorów, menedżerów, aktywistów, animatorów i badaczy kultury, którzy indywidualnie lub w grupach chcą w tym roku realizację swoich projektów za granicą. Aplikować można nie tylko wtedy, gdy planuje się wyjazd w ramach rezydencji lub wizyt studyjnych – do udziału zaproszone są także osoby zamierzające wziąć udział w zagranicznych przeglądach sztuki, festiwalach, konferencjach czy innych wydarzeniach i projektach, dzięki którym będą miały okazję, by rozwijać umiejętności, zaprezentować swoją twórczość i budować relacje z zagranicznymi partnerami.

W przeciwieństwie do poprzednich lat, wnioski do tegorocznej Kultury Mobilnej rozpatrywane będą przez dziesięć miesięcy, a wyniki ogłaszane co dwa miesiące. Propozycje nadesłane między 25 stycznia a 15 lutego rozpatrzone zostaną do 25 lutego, a wnioski zgłoszone od 16 lutego rozpatrzone będą do 25 kwietnia.

Zwycięzcy naboru na pokrycie kosztów podróży i/ lub zakwaterowania otrzymają wsparcie finansowe do 3000 złotych brutto. Aplikować mogą wszyscy zainteresowani – bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie. Osoba bądź grupa starająca się o wsparcie może złożyć maksymalnie dwa wnioski na raz.

JAK APLIKOWAĆ?

Na wniosek składają się poniższe dokumenty przygotowane w języku polskim lub angielskim:

  • formularz wniosku
  • CV
  • list motywacyjny
  • zaproszenie do uczestnictwa w danym wydarzeniu, projekcie, rezydencji czy wizycie studyjnej

Wnioski można przesyłać do północy 15 października 2020 roku na adres e-mail: airwro[at]strefakultury.pl. W czasie trwania naboru pod tym adresem można je też konsultować.

DOKUMENTY

TERMINY:

aplikacje złożone do:

  • 15/02/2020 będą rozpatrzone do 25/02/2020
  • 15/04/2020 będą rozpatrzone do 25/04/2020              
  • 15/06/2020 będą rozpatrzone do 25/06/2020
  • 15/08/2020 będą rozpatrzone do 25/08/2020
  • 15/10/2020 będą rozpatrzone do 25/10/2020

nabór wniosków: 25/01 — 15/10/2020

wyniki: 25/02, 25/04, 25/06, 25/08, 25/10

wyjazdy: 1/03 ­– 10/12/2020

Kultura Mobilna jest jednym z działań międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław. Jego zadaniem jest wspieranie mobilności i promowanie twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budowanie i wzmacnianie międzynarodowych relacji kulturalnych.

KONTAKT:

Paulina Maloy | paulina.maloy@strefakultury.pl

Katarzyna Zielińska | katarzyna.zielinska@strefakultury.pl

Paulina Brelińska | paulina.brelinska@strefakultury.pl

p:2459