Login

Register

Login

Register

Działania międzynarodowe

AIR Wro to program stworzony z myślą o przedstawicielach środowisk twórczych i akademickich, którzy są aktywni w obszarze współczesnej kultury i sztuki. W jego ramach mieszkańcy różnych europejskich miast uczestniczą w rezydencjach, wizytach studyjnych oraz innych projektach realizowanych w kraju i za granicą, dzięki czemu mogą nie tylko poznać się, ale i nawiązać współpracę. Program służyć ma wymianie doświadczeń, praktyk i wiedzy, a także kształtować relacje na poziomie międzynarodowym. Równie ważne są zatem wsparcie i promocja działań lokalnych twórców poza Polską, jak i zagranicznych, którzy na miejsce swoich aktywności wybierają Wrocław i Dolny Śląsk.

Uczestnicy programu, nierzadko czerpiący z tradycji oddolnych ruchów miejskich, realizują projekty artystyczne, badawcze oraz społeczne, poświęcone aktualnym zjawiskom i problemom współczesnych miast. Działania te dotyczą m.in. przestrzeni publicznej, ochrony środowiska czy ekologii. Odnoszą się do zagadnień takich, jak polityka kulturalna i edukacja obywatelska. Służą mediacji oraz poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań i praktyk. Na polu kultury i sztuki próbują na nowo zdefiniować i sportretować miasta w XXI wieku.

Stałe moduły programu AIR Wro:

Konkurs dla NGO – działanie skierowane do regionalnych organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnicy konkursu w ramach swojej aktywności mogą zaprosić na rezydencje lub wizyty studyjne twórców, projektantów, badaczy oraz przedstawicieli szeroko definiowanych kadr kultury.

AIR Wro Talks – coroczne spotkanie dla przedstawicieli europejskiego sektora kultury. Konferencja skierowana jest zwłaszcza do ekspertów, teoretyków oraz praktyków, którzy realizują projekty na poziomie międzynarodowym, szczególnie w zakresie wspierania mobilności i sieciowania. Każda z edycji odnosi się do konkretnego zjawiska lub aktualnego trendu, a temat przewodni konferencji stanowi punkt wyjścia do refleksji nad przyszłością współpracy w obszarze kultury.

Kultura Mobilna – narzędzie wsparcia mobilności dla twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, które służyć ma realizacji oraz promocji ich projektów za granicą. W naborach mogą brać udział osoby planujące wyjazdy na rezydencje, wizyty studyjne, przeglądy sztuki, festiwale czy konferencje, jak również uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych.

Projekty międzynarodowe:

AIR Wro współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Wrocławia oraz tych należących do rodziny „Europejskich Stolic Kultury”, dzięki czemu regularnie w jego ramach prowadzone są nabory na rezydencje i wizyty studyjne, warsztaty i spotkania oraz inne aktywności budujące wspólnotę europejską.

Partnerzy

p:27383