Login

Register

Login

Register

Koalicja Miast

Dzielimy się kulturą! Już wkrótce nasza dotychczasowa działalność stanie się częścią programów dwóch instytucji – nowopowstałego Wrocławskiego Instytutu Kultury oraz funkcjonującej w odświeżonej formule Strefy Kultury Wrocław.

Od 1 lutego działania Koalicji Miast będą częścią programu Wrocławskiego Instytutu Kultury, który zajmie się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym.

Geneza programu sięga 2016 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii Europejskiej Stolicy Kultury współpracę podjęły miasta ubiegające się o ten tytuł. Do udziału w programie Wrocław zaprosił partnerów z całego kraju: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań i Szczecin. Obecnie Koalicja Miast w poszerzonym składzie o Kraków i Warszawę, jest platformą wymiany doświadczeń polskich samorządów i instytucji, w wyniku czego podnoszone są kompetencje kadry kultury.

Koalicja w latach 2012-2016

Współpraca w 2016 roku miała na celu przede wszystkim prezentacje kulturowe miast, które skupione były na najbardziej charakterystycznych dla nich narracjach miejskich oraz na tym, co stanowi o ich genius loci. Inicjatywa ta stwarzała nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów oraz tworzenia wspólnych projektów. Wrocław zawitał w sześciu partnerskich miastach z artystyczną prezentacją spektaklu Teatru Ad Spectatores i wystawą plenerową o „wrocławskości” w wierszach Tadeusza Różewicza i pracach grupy Luxus.

Drugim owocem Koalicji Miast z 2016 roku był projekt badawczy zrealizowany przez Uniwersytet Jagielloński, skupiający się na tak zwanym „efekcie ESK”, czyli analizie długofalowych ekonomicznych i społeczno-kulturowych skutków oraz zmian, jakie wywołał w polskich miastach proces starań o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Trzecim filarem programu była dyskusja o samorządowej odpowiedzialności za kulturę w Polsce. Twórcy Koalicji uformowali think tank, który spotykał się w latach 2012–2016, aby wymieniać poglądy i dobre praktyki, dzięki czemu lepiej pracować nad rozwojem kultury w samorządach lokalnych.

Koalicja dzisiaj

W efekcie tych działań Koalicja Miast dla Kultury stała się realną platformą wymiany doświadczeń, łączącą polskie samorządy i instytucje. Projekt obecnie realizowany jest w dwóch ścieżkach:

- Instytucjonalnej, skupiającej poza Strefą Kultury Wrocław m.in. Centrum Kultury w Lublinie, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek, a także Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Koordynatorem prac jest zespół ze Strefy Kultury Wrocław.

- Samorządowej – skupiającej reprezentantów samorządowców z Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

p:554