Login

Register

Login

Register

Koalicja Miast

Geneza powstania programu sięga 2016 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii Europejskiej Stolicy Kultury współpracę podjęły miasta ubiegające się o ten tytuł. Do udziału w programie Wrocław zaprosił partnerów z całego kraju: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań i Szczecin. Obecnie Koalicja Miast jest platformą wymiany doświadczeń polskich samorządów i instytucje, w wyniku czego podnoszone są kompetencje kadry kultury.

Współpraca Koalicji Miast w 2016 roku miała na celu przede wszystkim prezentacje kulturowe Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi oraz Poznania i Szczecina, skupione na najbardziej charakterystycznych dla nich narracjach miejskich oraz na tym, co stanowi o ich genius loci. Inicjatywa ta stwarzała nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów, tworzenia wspólnych projektów. Wrocław zawitał w sześciu partnerskich miastach z artystyczną prezentacją spektaklu Teatru Ad Spectatores i wystawą plenerową o „wrocławskości” w wierszach Tadeusza Różewicza i pracach grupy Luxus.

Drugim owocem Koalicji Miast jest projekt badawczy zrealizowany przez Uniwersytet Jagielloński, skupiający się na tak zwanym efekcie ESK, czyli analizie długofalowych ekonomicznych i społeczno-kulturowych skutków oraz zmian, jakie wywołał w miastach proces starań o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Polsce.

Trzecim filarem programu jest dyskusja o samorządowej odpowiedzialności za kulturę polską. Twórcy Koalicji uformowali Think Tank, który spotykał się w latach 2012–2017, aby wymieniać poglądy i dobre praktyki, dzięki czemu lepiej pracować nad rozwojem kultury w samorządach lokalnych.

W efekcie Koalicja Miast stała się realną platformą wymiany doświadczeń, łączącą polskie samorządy i instytucje, przyczyniającą się do podnoszenia kompetencji kadry kultury. W każdym mieście Koalicję Miast realizujemy poprzez łączenie sił samorządu i kreatorów kultury. Koalicyjne miasto wyznaczyło lokalnego operatora kultury – merytorycznego lidera, który został oddelegowany do współpracy z Wrocławiem.

W planach Koalicji Miast na lata 2018–2019 jest realizacja wspólnego projektu, mającego na celu rozwój pola kultury dzięki wymianie wiedzy i doświadczenia wśród pracowników sektora kultury oraz urzędników. Realizowane będą między innymi wizyty studyjne, seminaria problemowe czy spotkania z ekspertami dotyczące bieżących zjawisk i działalności w kulturze miejskiej.

Koordynatorem prac jest zespół w biurze Strefy Kultury Wrocław.

p:554