Login
Register

Login
Register

Konferencja „Miasto i Kultura” – Kompromis | 18-19 października 2018 r.

Prezentujemy program drugiej edycji „Miasta i Kultury” – konferencji adresowanej do menedżerów kultury, programerów, koordynatorów, kuratorów, aktywistów, twórców, wydawców – dla szeroko rozumianych kadr kultury. Ze względu na temat przewodni konferencji, który w dużej mierze związany jest z współpracą międzysektorową, do udziału w konferencji zachęcamy także przedstawicieli sektorów kreatywnych, biznesowych oraz środowisk korporacyjnych.

Idea programowa konferencji:

Od dłuższego czasu obserwujemy przemiany w funkcjonowaniu sektora kultury, a co za tym idzie także w sposobie, w który pracujemy my – producenci, menedżerowie i promotorzy kultury i sztuki. Część z tych zmian ułatwia nam realizację zadań (ogólnodostępne technologie, internet, darmowe platformy sieciujące czy też powszechna digitalizacja zasobów kultury), część zaś wymaga reakcji i wdrożenia nowych praktyk związanych z zarządzaniem kulturą. Kompromis staje się więc zagadnieniem, któremu pragniemy przyjrzeć się z wielu stron. Po pierwsze, interesuje nas on ze względów programowych w kontekście budżetu, jakim dysponujemy, ale też przez wzgląd na źródło i formę finansowania, potrzeby uczestników tworzonych przez nas procesów, potrzebę realizowania konkretnej koncepcji kuratorskiej, wreszcie: język, jakiego używamy, opowiadając o proponowanej przez nas ofercie. Z uwagi na brak jasnej definicji autonomii instytucji kultury czy też ze względu na wciąż obecny w Polsce ilościowy model sprawozdawczości z realizacji zadań rozpatrujemy kompromis także w kontekście społeczno-politycznym, obserwując relację pomiędzy podmiotami samorządowymi lub ministerialnymi a operatorami kultury. Kolejnym aspektem jest współpraca międzysektorowa – analizujemy coraz częściej promowane założenie, iż kultura powinna na siebie zarabiać, dlatego przyglądamy się relacji na linii biznes-kultura. Na koniec zostawiamy kontekst nas samych, którzy w pędzie produkcji kolejnych projektów i festiwali, pisania kolejnych wniosków o dofinansowania i kreowania kolejnych działań kulturotwórczych zapominamy o samorozwoju, często zaniedbujemy siebie, aż wreszcie zupełnie się wypalamy. Kompromis z góry zakłada równowagę – jak więc my, twórcy środowiska kulturalnego, możemy ją osiągnąć na każdym z pól naszej codziennej pracy? Wokół „Miasta i Kultury” pragniemy zgromadzić szerokie grono praktyków i teoretyków kultury, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, wymieniać efektywnymi narzędziami pracy, a także wzajemnie inspirować się do wdrażania nowych modeli zarządzania kulturą. Od tego roku nasza konferencja staje się więc platformą dyskusji i refleksji nad zmianą samoorganizacji i programowania, a także zmianą w postrzeganiu kompromisu – samo słowo już wydaje się mieć pejoratywne brzmienie, a przecież kompromis powinien wiązać się z otwartością, inkluzywnością i podejściem opartym na angażowaniu podmiotów o różnym charakterze w tworzenie komplementarnej oferty kulturalnej.

Program wydarzenia:

{18 października}

8:30-10:00 / rejestracja uczestników } Barbara

10:00-10:30 / otwarcie konferencji } Barbara

10:30-13:30 / prezentacje eksperckie: Michał Piernikowski (Łódź Design Festival), Dorota Groyecka (Non/fiction), Łukasz Adamski (Muzeum Śląskie w Katowicach), Błażej Grzechnik (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty) } Barbara

13:30-13:45 / przerwa

13:45-14:45 / Kompromis w kulturze – programowanie, źródła finansowania, publiczność i sprawozdawczość – dyskusja moderowana przez Piotra Knasia (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie) } Barbara

14:45-16:00 / lunch

16:00-19:00 / warsztaty:

Segmentacja w praktyce, czyli o planowaniu oferty i komunikacji z wykorzystaniem wiedzy o odbiorcach – Małgorzata Zając (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) } Barbara

Wielkie pytania – proste odpowiedzi? Kompromis w praktycznych badaniach kultury – Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej) } Barbara

Jak założyć niezależny magazyn? – Dorota Groyecka (Non/fiction) } Recepcja

+ program towarzyszący:

17:00-18:30 / oprowadzenie Nowe formaty przestrzeni dla kultury: OP ENHEIM – Viola Wojnowski } OP ENHEIM

18:00-19:00 / oprowadzenie po wystawie Zapomniane światło prywatnych dni – Adam Sobota (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) } Galeria Dworcowa

≈ 21:00-… / Dobry wieczór we Wrocławiu! } Recepcja

{19 października}

9:00-10:00 / rejestracja uczestników } Barbara

9:30-11:00 / prezentacje eksperckie: Marcin Czarniak (MR PR), Ewelina Jabłońska-Gryżenia (AmRest Sp. z o.o.), Monika Tramś (Fundacja Artystyczna Podróż Hestii) } Barbara

11:00-12:00 / Różne aspekty współpracy międzysektorowej – dyskusja moderowana przez Karolinę Mróz (Fundacja Dom Pokoju) } Barbara

12:00-13:30 / lunch

13:30-16:00 / warsztaty:

Jak rozwiązywać konflikty? Rola negocjacji, mediacji. Czy zawsze chodzi o kompromis? – Monika Klonowska (Monika Klonowska – Szkolenia) } Barbara

Gra na kompromis – Magdalena Ochał, Magdalena Różycka, Michał Kocikowski (Kolektyw Badawczy) } Barbara

Ćwiczenia z pracą – zawód z kulturą w tle – Paulina Czapska, Anna Szapert (Kolektyw FUTURE SIMPLE) } Recepcja

16:30-18:00 / Bez kompromisu? – Viola Krajewska (Centrum Sztuki WRO), Joanna Kiliszek (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Magdalena Sroka, Aleksandra Szymańska (Instytut Kultury Miejskiej), Michał Merczyński (Fundacja Malta) – dyskusja moderowana przez Kubę Szredera (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) } Barbara

18:00-18:15 / zamknięcie konferencji } Barbara

+ program towarzyszący:

14:30-16:00 / oprowadzenie Nowe formaty przestrzeni dla kultury: Wyspa Tamka x Art Hub – Tomasz Wódkiewicz } Wyspa Tamka

18:30-19:30 / wernisaż wystawy prac Mirosława Bałki 1/1/1/1/1 pod kuratelą Andy Rottenberg } OP ENHEIM

Przydatne informacje:

Gdzie odbywa się konferencja? W Barbarze [ul. Świdnicka 8b] i Recepcji [ul. Ruska 46a]

Czy wydarzenie będzie tłumaczone? Nie, wszystkie wydarzenia w ramach konferencji prowadzone będą w języku polskim.

Program: Miasto i Kultura – program konferencji 

Czy udział w konferencji jest płatny? Tak (prelekcje + debaty = 99 PLN, udział w jednym warsztacie = 49 PLN).

Jak kupić wejściówkę? Poprzez stronę www Strefy Kultury Wrocław. Poniżej odnośniki do poszczególnych pozycji w programie.

Konferencja „Miasto i Kultura” – prelekcje + debaty: 99 PLN – KUP BILET

Warsztaty:

„Segmentacja w praktyce, czyli o planowaniu oferty i komunikacji z wykorzystaniem wiedzy o odbiorcach” – 18.10, 16:00-19:00 – KUP BILET

„Wielkie pytania – proste odpowiedzi? Kompromis w praktycznych badaniach kultury” – 18.10, 16:00-19:00 – KUP BILET

„Jak założyć niezależny magazyn?” – 18.10, 16:00-19:00 – KUP BILET

„Jak rozwiązywać konflikty? Rola negocjacji, mediacji. Czy zawsze chodzi o kompromis?” – 19.10, 13:30-16:00 – KUP BILET

„Ćwiczenia z pracą – zawód z kulturą w tle” – 19.10, 13:30-16:00 – KUP BILET

„Gra na kompromis” – 19.10, 13:30-16:00 – KUP BILET

Czy przewidujemy zniżkę dla instytucji i NGO? Tak, 30% od ceny brutto dla instytucji i organizacji pozarządowych z Wrocławia i Dolnego Śląska. W celu zakupienia wejściówki ze zniżką prosimy o kontakt mailowy na adres: miastoikultura@strefakultury.pl.

Rejestracja rusza 10 września o 14:00.

 

p:8474