Login
Register

Login
Register

Praktycy Kultury

Jedną z ważniejszych kompetencji instytucji Strefa Kultury Wrocław jest wsparcie kreatorów i producentów tworzących ofertę kulturalną w naszym mieście. Praktycy Kultury to program, którego celem jest podnoszenie kompetencji przedstawicieli sektora pozarządowego, instytucji oraz osób działających niezależnie w zakresie zarządzania projektami, programowania ich, fundraisingu czy crowdsourcingu, rozwijania i badania relacji z uczestnikami, a wreszcie podniesienia poziomu komunikacji różnych inicjatyw kulturalnych. Formuła Praktyków Kultury opiera się na działaniach warsztatowych, laboratoriach i badaniu kultury, konferencjach i otwartych sesjach kreatywnych, a przede wszystkim na sieciowaniu i transferze wiedzy na zasadzie „od teorii do praktyki”. Zadaniem programu jest przygotowanie kreatorów kultury do reagowania na potrzeby odbiorców, współtworzenia miejsc dedykowanych kulturze oraz rozwijanie sieci współpracy między operatorami kultury na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jednym z kluczowych działań w ramach Praktyków Kultury jest „Miasto i Kultura” – coroczne spotkanie teoretyków i praktyków kultury, którzy pragną poznać nowe sposoby badania sektora i którzy potrzebują nowych narzędzi do pogłębiania wiedzy na temat środowiska swojej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami w kulturze. Konferencja jest przestrzenią obserwacji najnowszych trendów w CCI, platformą refleksji nad uczestnictwem w kulturze, kondycją środowiska jej twórców, współpracą pomiędzy instytucjami, sektorem pozarządowym a szeroko definiowaną sceną niezależną oraz miastotwórczą rolą kultury, która wciąż pozostaje w centrum naszego zainteresowania. W dniach 18-19 października 2018 roku we Wrocławiu (w Barbarze i Recepcji) odbędą się prezentacje i spotkania z ekspertami związanymi z tematyką trendów w kulturze, seria warsztatów dedykowanych badaniu kultury i współpracy między lokalnymi i międzynarodowymi operatorami, a także otwarta debata dedykowana przyszłości zarządzania kulturą w Polsce.

Działania międzynarodowe w ramach Praktyków Kultury skupione są wokół współpracy z menedżerami kultury z miasta partnerskiego Wrocławia – Lwowa. Ideą „LWOWRO” jest spotkanie oraz wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi menedżerami. Projekt ten łączy potrzeby kadr kultury w zakresie teoretycznym oraz praktycznym poprzez realizację cyklu warsztatów, spotkań z ekspertami i aktywistami sektora kultury – wszystko w formie serii wizyt studyjnych dla lwowskich i wrocławskich kadr kultury młodego pokolenia.

Całorocznym procesem związanym z Praktykami Kultury jest cykl warsztatów dla menedżerów, kuratorów, badaczy, promotorów i operatorów kultury. Spotkania te mają na celu przybliżenie tematyki badań w kulturze na przykładzie czterech raportów przygotowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach procesu ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Podczas każdego z warsztatów uczestnicy zapoznają się z kontekstem ewaluacji w danych obszarze tematycznym, a następnie za pomocą zaproponowanych przez ekspertów narzędzi, poznają praktyczne zastosowanie danych zawartych w raportach.

FreshMail.pl
 
p:546