Login

Register

Login

Register

Praktycy Kultury

Praktycy Kultury to prowadzony od 2018 roku program kompetencyjno-szkoleniowy skierowany do pracowników wrocławskiego i dolnośląskiego sektora pozarządowego, instytucji kultury oraz osób pracujących niezależnie. Nasze działania kierujemy do wszystkich, którzy chcą nabywać nowe umiejętności i dzielić się swoją wiedzą z innymi, interesują się najnowszymi trendami w zarządzaniu kulturą, a przede wszystkim pragną rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze. W ramach programu organizujemy zarówno prowadzone przez ekspertów warsztaty i spotkania, działania badawcze i edukacyjne, jak i cykl wizyt studyjnych oraz konferencję „Miasto i Kultura”. Całorocznymi działaniami chcemy wspólnie rozwinąć nasze umiejętności w odpowiednim  reagowaniu na potrzeby odbiorców, współtworzeniu przestrzeni dedykowanych kulturze oraz rozwijaniu sieci współpracy między operatorami kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

ZMIANA

Programowi co roku towarzyszy wybrane zagadnienie, które stanowi punkt wyjścia do naszych dalszych działań. W 2020 roku tym hasłem jest ZMIANA, którą odnosić chcemy  do czterech głównych tematów – naszym zdaniem istotnych dla sektora kultury:

  • zmian klimatycznych i ich wpływu na funkcjonowanie naszego sektora,
  • zjawisk związanych z uspołecznianiem kultury,
  • strategii związanych z udostępnianiem i upowszechnianiem dóbr kultury wśród różnych grup odbiorców,
  • wpływu wciąż rozwijającej się technologii na to jak kulturę realizujemy i organizujemy.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat sektor kultury w Polsce zaczął zauważać potrzebę zmiany sposobu, w jaki planowana i realizowana jest oferta dla naszych odbiorców, dążąc do stałego podnoszenia jakości działań oraz korzystania z nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych i artystycznych. Kolejne instytucje i organizacje pozarządowe za swój cel stawiają wsparcie rozwoju kompetencji swoich pracowników, a rozwijanie umiejętności i wiedzy w naszym sektorze staje się coraz bardziej istotnym tematem seminariów i konferencji. Trend związany z budowaniem potencjału sektora coraz wyraźniej wybrzmiewa w dyskusji na temat kondycji polskiej kultury. Budowanie tego potencjału związane jest także z procesami utrwalania i praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w ramach projektów szkoleniowych, budowanie nowych partnerstw i rozwój sieci kontaktów oraz wypracowanie uwspólnionych strategii rozwoju dla kultury i edukacji w Polsce.

STAŁE MODUŁY PROGRAMU

Konkurs badawczy – w styczniu ruszamy z naborem na drugą odsłonę adresowanego do interdyscyplinarnych grup badawczych z Wrocławia i Dolnego Śląska konkursu,. Jego celem jest poznanie, analiza i diagnoza stanu sektora kultury na terenie Wrocławia i co za tym idzie wygenerowania puli nowej wiedzy na temat sektora. Efektem projektu badawczego będzie raport podsumowujący.

Warsztaty we Wrocławiu – całoroczne działanie szkoleniowe, które adresujemy do przedstawicieli sektora kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska. W tym roku skupimy się na dwóch wątkach: dostępności kultury oraz zrównoważonym rozwoju i edukacji ekologicznej.

Warsztaty na Dolnym Śląsku – w 2020 ruszamy także z pilotażowymi działaniami skierowanymi do kadr kultury z dolnośląskich miast. W programie znajdą się warsztaty, spotkania i szkolenia, na których pochylimy się nad zagadnieniami realizowanymi we Wrocławiu, odnosząc je do regionalnych kontekstów. Tegoroczne spotkania będziemy organizować we współpracy z partnerami z regionu: Świdnickim Ośrodkiem Kultury oraz Galerią Sztuki w Legnicy.

Konferencja „Miasto i Kultura” – przed nami kolejne jesienne spotkanie teoretyków i praktyków kultury, którzy pragną poznać nowe sposoby tworzenia oferty kulturalnej, szukają narzędzi do zbierania wiedzy na temat środowiska swojej pracy, planują w realizowanych przez siebie projektach odnieść się do najbardziej aktualnych zjawisk i trendów wokół nas. Organizowana od 2017 roku konferencja jest przestrzenią obserwacji sektora kultury – jego kondycji, zasobu i możliwości tworzenia sieci współpracy, platformą służącą refleksji nad formami uczestnictwa w kulturze,  a przede wszystkim wydarzeniem, które we Wrocławiu skupić ma ludzi aktywnych na polu produkcji, badania i organizacji kultury w Polsce.

p:546