A co, gdyby ich nie regulować? Przyroda Doliny Widawy a mieszkańcy Wrocławia

Grupa nieformalna „Rzeczniczki” zabrała w lipcu mieszkanki i mieszkańców Psiego Pola na wędrówki po brzegach doliny rzeki Widawy, by pokazać złożoność i bogactwo przyrody związanej z tym terenem. Na przykładzie zachodzących tam zjawisk, prowadzące wraz z uczestnikami_czkami, prześledziły procesy związane z działalnością ludzką, które mają duży wpływ na ekosystemy przyrodnicze.

Pierwsze z wydarzeń plenerowych, to spacer wokół przyrody nadrzecznej. Prowadzące opowiedziały o jej powiązaniach z budową koryta rzecznego, zagrożeniach związanych z utratą siedlisk i możliwościami ochrony. Drugie spotkanie również przybrało formę spaceru, tym razem leśno-ogrodniczego. Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję usłyszeć o roślinach inwazyjnych i obcych, ich funkcji w środowisku oraz możliwościach zapobiegania zagrożeniom, jakie powodują. Ostatnie wydarzenie było nocną obserwacją owadów, połączoną z piknikiem.

Cały projekt został podsumowany wydaniem broszury ogrodniczej, proponującej zamienniki roślin inwazyjnych i obcych sprowadzanych do naszych lokalnych ogródków. Z broszurką możecie się zapoznać klikając TUTAJ

Co się wydarzyło w ramach projektu? 

17.07 | g. 10:00 – 13:00 - spacer przyrodniczy "Bioróżnorodność Doliny Widawy" | zbiórka: ul. Sołtysowicka 68, wejście do Lasu Sołtysowickiego przy drewnianej bramie od strony Ośrodka Rekreacji. Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku. 
 
24.07 | g. 10:00 – 13:00 – spacer przyrodniczy "Gatunki obce i inwazyjne a działalność człowieka" | zbiórka: ul. Sołtysowicka 68, wejście do Lasu Sołtysowickiego przy drewnianej bramie od strony Ośrodka Rekreacji. Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku. 
 
31.07 | g. 20:30 – 23:00 – nocna obserwacja owadów połączona z piknikiem | zbiórka: przy stawie w Strefie Relaksu w Lesie Sołtysowickim, wejście od ul. Przejazdowej. Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku. 

Partnerami projektu byli: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, SKN Ekologów UWr, KN Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym UWr. 

Projekt realizowany w ramach Edycji 26. Programu Mikrogranty