Brama do przyszłości- integracja mieszkańców zapomnianego osiedla Ratyń wokół historii i współczesności

Projekt "Brama do przyszłości- integracja mieszkańców zapomnianego osiedla Ratyń wokół historii i współczesności" realizowany był przez stowarzyszenie „W Naszym Domu”. Celem działania było odkrycie dla wrocławian i wrocławianek historii zapomnianego osiedla Ratyń. 

Uczestnikami projektu byli pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańcy Ratynia. Wspólnie docierali oni do wspomnień, zdjęć i dokumentów związanych z dzielnicą, realizowali wywiady z najstarszymi mieszkańcami osiedla i opracowali wspomnienia w formie niewielkiej publikacji. Równolegle został ogłoszony konkurs fotograficzny na osiedlowe fotografie pt. "Ratyń dziś", w ramach którego uczestnicy warsztatów wraz z terapeutą wspólnie fotografowali osiedle.

W Środowiskowym Domu Samopomocy miały także miejsce przygotowania do inscenizacji stworzonej przez mieszkańców legendy o Miłości w Ratajach XVI-wiecznych, warsztaty poezji oraz warsztaty plastyczne, których tematem było osiedle Ratyń. 

Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców, połączone z inscenizacją legendy o historycznym osiedlu oraz prezentacją całej inicjatywy i omówieniem powstałej publikacji.