Fonograficzna historia Wrocławia – wielka zbiórka pamiątek i zdjęć

Fonograficzna Historia Wrocławia to projekt Jakuba Zasady i Stowarzyszenia Melomanów Amplifikator.

Celem działań było odtworzenie fonograficznej historii naszego miasta. W pierwszej fazie polegało ono na powszechnej zbiórce archiwalnych fotografii starych, nieistniejących już wrocławskich sklepów płytowych oraz wszystkich dostępnych pamiątkowych materiałów dotyczących kultury fonograficznej w mieście (m. in. sklepów z płytami winylowymi, płytami CD oraz kasetami magnetofonowymi, giełdy płyt, księgarni muzycznych, punktów wytwarzania pocztówek dźwiękowych, czy rozmaitych spotkań kolekcjonerów).