Herstory. JEJ opowieść. Warsztaty herstoryczne

Projekt zgłoszony przez Joannę Hytrek-Hryciuk - historyczkę, edukatorkę i aktywistkę, zakładał działania mające na celu odkrycie oraz zapoznanie się z zagadnieniami i postaciami kobiet związanych z wrocławskimi osiedlami: Nadodrzem, Placem Grunwaldzkim, Ołbinem i Zaciszem-Zalesiem-Szczytnikami. W trakcie cyklu pięciu spotkań uczestniczki i uczestnicy wybrały_li nazwy dla miejsc na osiedlach związanych z postacią kobiety tam działającej lub żyjącej. Każde spotkanie składało się z wykładu wprowadzającego w historię lokalnej bohaterki oraz warsztatu, podczas którego osoby biorące udział zostały podzielone na dwa zespoły. Zadaniem jednej grupy było wymyślenie nazwy dla skweru lub ulicy na osiedlu. Druga grupa wcielała się w rolę komisji oceniającej i wybierającej odpowiednią nazwę. Oczywiście warsztaty nie miały mocy prawnej; działanie to ma na celu pokazanie uczestnikom i uczestniczkom, w jaki sposób można wpłynąć na zmianę lub wprowadzenie nowej nazwy, a także osadzić historyczną postać kobiecą we współczesności. Podsumowaniem każdego spotkania było stworzenie specjalnego plakatu promującego lokalną bohaterkę oraz przedstawienie listy inspirujących lektur.

Harmonogram spotkań i warsztatów:

17.11.2021 | 17:00 - 19:00
Warsztat herstoryczny (Plac Grunwaldzki): Od Nowa, M. Curie-Skłodowskiej 63 A

20.11.2021 | 11:00 - 13:00
Spacer herstoryczny po Placu Grunwaldzkim

20.11 | 13:30 – 15:30
Warsztat herstoryczny (Zalesie): CAL Chopina, ul Chopina 9

27.11.2021 | 11:00 - 13:00
Warsztat herstoryczny (Ołbin): Żółty Parasol, ul. B. Prusa 37/3

2.12.2021 | 17:00 - 19:00
Warsztat herstoryczny (Nadodrze): Infopunkt Łokietka 5, ul. Łokietka 5

 

Partnerami projektu były: CAL Chopina, CAL Od Nowa, CAL na Ołbinie, Infopunkt Łokietka 5, Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Wrocław.

Projekt był realizowany w ramach Edycji 27. Mikrograntów.