Kino sąsiedzkie. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej, Widawy, Rędzina i Świniar

"Kino sąsiedzkie. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej, Widawy, Rędzina i Świniar" 

Projekt był odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców osiedli znacznie oddalonych od centrum miasta działaniami kulturotwórczymi, które pozwalają przede wszystkim na nawiązanie bliższych więzi sąsiedzkich. Celem tego projektu było zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz dorosłym okazji do wzajemnego poznawania się, integracji, a w dalszej perspektywie inspiracji do kolejnych lokalnych inicjatyw.

W okresie wakacyjnym lipiec-wrzesień 2017 mieszkańcy Lipy Piotrowskiej, Widawy, Rędzina i Świniar, a także sąsiednich osiedli, zapraszani byli do udziału w letnim kinie plenerowym. W trakcie spotkań wyświetlono 11 filmów, w tym 5 animacji krótkometrażowych dla dzieci. Seansom filmowym towarzyszyły Pikniki Sąsiedzkie, których głównym celem była integracja sąsiedzka, rozmowy i wymiana doświadczeń. W ramach jednego z nich Aleksandra Krupa poprowadziła warsztat sąsiedzki, w czasie którego uczestnicy poszukiwali pomysłów na nowe projekty osiedlowe. Na ostatnie wydarzenie zaproszono lokalną restaurację "Prosto z Gara", która przygotowała dla mieszkańców drobny poczęstunek.

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 13. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016

Partnerzy: Rada Osiedla Lipa Piotrowska, Miejska Biblioteka Publiczna, Zarząd Zieleni Miejskiej