Kwiaty, pszczoły i biedronki z popowickiej łąki

Inicjatywa Eweliny Kozłowskiej, aktywnej społecznie mieszkanki Popowic, która w ramach Mikrograntów realizowała już swoje pomysły: wspólnie z grupą MojePopo „PopoFoto: śladami historii osiedla” oraz indywidualnie „Foto i grafika: kreatywne spacery w Trójkącie” . Tym razem popowiczanka chciała zwrócić uwagę mieszkańców i mieszkanek osiedla na rolę roślinności (przede wszystkim łąk kwietnych) i owadów w mieście. W tym celu przeprowadziła lokalną akcję edukacyjną uświadamiającą o znaczeniu i wpływie mikro fauny i flory miejskiej na lepsze życie we Wrocławiu.

W ramach projektu odbyły się:

  • akcja zazieleniania osiedla wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami, w trakcie której dokonano nasadzeń nowej roślinności w przestrzeni między blokami i na skwerach;
  • warsztaty robienia domków dla owadów - warsztaty poprowadziła Agata Łoś dla dzieci i ich opiekunów; warsztatom towarzyszyły pogadanki edukacyjne o życiu i roli owadów;
  • warsztaty plastyczne - tworzenie tabliczek informujących o walorach łąk kwietnych; tabliczki zostały umieszczone w miejscach, gdzie wcześniej mieszkanki i mieszkańcy zasadzili rośliny i posiali łąki kwietne.

Efekty działań mieszkanek i mieszkańców można obserwować na wrocławskich Popowicach, gdzie zazieleniły się skwery i podwórka, a między roślinami znaleźć można tabliczki edukacyjne, stworzone przez dzieci.

Projekt realizowany był w ramach Edycji 23. Programu Mikrogranty