Nakręceni Maślicami

Nakręceni Maślicami to projekt realizowany przez nieformalną grupę działającą na rzecz integracji sąsiedzkiej - Kolektyw pomysłów. 

W ramach projektu zorganizowano kilka wydarzeń:

26 sierpnia - happening malarski na świeżym powietrzu, w tym niezwykły pokaz malarski MIRACLE, czyli sióstr: Magdaleny i Natalii Cegielskich; 

9 września -  warsztaty malarskie z lokalnym artystą malarzem (akwarelistą), Stanisławem Przewłockim oraz plenerowy pokaz filmów tematycznie związanych z Wrocławiem;

4 października - warsztaty z lepienia lepiejów, krótkich form poetyckich. Na spotkaniu z seniorami z osiedlowego klubu seniora uczestnicy układali swoje wiersze na kilka zadanych tematów. W czasie spotkania okazało się, że kilku uczestników przygotowało własne utwory wcześniej i postanowiło je zaprezentować na forum. Wszystkie wypracowane formy literackie zostały zebrane i umieszczone w maszynie literackiej, dzięki której mieszkańcy osiedla mają okazję zapoznać się z poetycką twórczością seniorów zamieszkujących Maślice;

20 października - finał konkursu „Kadry Maślic” (konkurs na krótkie filmiki, animacje,
zdjęcia, snapy ukazujące to, co mieszkańcy w Maślicach lubią najbardziej), podczas którego miał miejsce pokaz nagrodzonych prac, a organizatorzy wręczyli nagrody zwycięzcom. Wydarzenie zakończyło się projekcją filmu pt "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Brom";

18 listopada - kolejne spotkanie z artystą, Stanisławem Przewłockim, który opowiedział uczestnikom o akwareli oraz przeprowadził z nimi praktyczne zajęcia malarskie;

24 listopada - pokaz filmowy; 

25 listopada - ostatnie w tym cyklu spotkanie z artystą, Stanisławem Przewłockim; tym razem tematem przewodnim zajęć była zima. Chętni mogli zapoznać się z zaprezentowanymi przez pana Stanisława ćwiczeniami rozruchowymi (tzw. stara szkoła lwowska) oraz podstawowymi technikami kaligraficznymi.

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 14. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016