Ołbińskie Dzieciaki do Dzieła!

"Ołbińskie Dzieciaki do Dzieła" to projekt realizowany przez Martę Kozłowską, Radną Osiedla, członkinię Partnerstwa dla Ołbina - platformy skupiającej aktywistów działających na rzecz dobra osiedla i jego mieszkańców.

Projekt obejmował zajęcia dla dzieci w formie warsztatów z zakresu działań antyprzemocowych. Cykl warsztatów miał na celu przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat komunikacji bez przemocy (dla chłopców i dziewcząt w wieku lat 9-13). Dzieci uczyły się, jak rozpoznawać mechanizmy przemocy i na nie reagować. Jednymi z zajęć były warsztaty WenDo (dla dziewczynek w wieku 12-13 lat), które pomagają dziewczynkom w podniesieniu pewności siebie i poczucia własnej wartości, dbaniu o swoje granice, odmawianiu i samoobronie w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu oraz rozpoznaniu sytuacji, które uderzają w ich godność i bezpieczeństwo. WenDo to nowatorska forma wzmacniania pewności siebie u dziewcząt i u kobiet, nabywania umiejętności stawiania granic oraz bronienia swoich przekonań. Były to pierwsze tego typu zajęcia dla dziewcząt na terenie osiedla Ołbin.

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 15. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016

Partnerzy: MOPS, Rada Osiedla Ołbin, grupa nieformalna Partnerstwo dla Ołbina