Piękno jest w każdym z nas

Projekt, zrealizowany  przez Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kamienna Tęcza”, podzielony był na dwa rodzaje działań: warsztaty edukacyjne oraz wyjścia do wrocławskich instytucji kultury. Celem projektu było przybliżenie podopiecznym Stowarzyszenia pojęcia jakim jest sztuka, pokazanie różnych jej dziedzin i aspektów.

W trakcie warsztatów uczestnicy tworzyli własne prace inspirowane wybranym tematem, co miało pomóc im w wyrażaniu własnych emocji oraz wewnętrznego piękna poprzez sztukę.

Ponad 30 osób uczestniczyło również we wspólnych wyjściach do instytucji kulturalnych we Wrocławiu, m.in. do Muzeum Architektury, Teatru Lalek, Galerii BWA, Narodowego Forum Muzyki.