Psie sztuczki na Psim Polu

Projekt "Psie sztuczki na Psim Polu" realizowany był przez Fundację Znacznie Więcej, która prowadzi Kawiarnię i Pracownię artystyczną Stara Piekarnia - wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób po kryzysie
psychicznym. 

Celem realizowanego projektu było stworzenie wyjątkowej wystawy kafli ceramicznych, stworzonych przez zaproszonych do udziału w plastycznych warsztatach, mieszkańców Psiego Pola.  

Pomiędzy 2. października a 20. grudnia zorganizowano 4 warsztaty ceramiczne, podczas których ich uczestnicy mieli za zadanie stworzyć kafle z wizerunkiem psa, lub dowolnym, pozostającym jednak w nurcie realizowanego projektu i jego celu – integracji społecznej mieszkańców Psiego Pola.

Warunkiem udziału w warsztatach i stworzenia swojego kafla było uczestnictwo w dwóch spotkaniach. Pierwsze, które polegało na pracy z gliną, stworzeniu kafla. Drugie spotkanie miało na celu szkliwienie wypalonych kafli, powstałych podczas pierwszego spotkania. 

Warsztaty ceramiczne prowadzone były przez profesjonalną ceramiczkę, która na co dzień pracuje w pracowni artystycznej w Starej Piekarni. Każdy uczestnik pod jej czujnym okiem wykonał kafel o wymiarach 30x30 cm. Kafle zostały wysuszone, a następnie wypalone w naszym piecu do wypału ceramiki. Po pierwszym wypale gotowe były do szkliwienia. Po szkliwieniu kafli przez uczestników warsztatów, jeszcze raz trafiły do pieca, do ostatecznego wypału. 20 grudnia odbyła się wystawa stworzonych w ramach warsztatów kafelków, zaś wiosną będzie można je zobaczyć na ceramicznym muralu, który powstanie z nich na budynku Starej Piekarni. 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 15. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016

Partner: Stara Piekarnia