Rodzicu, weź oddech! Cykl warsztatów terapeutycznych

Grupa Dobrze JEST to dwie znajome, które postanowiły dać sobie przestrzeń na realizację od lat odkładanych pomysłów. Autorki inicjatywy zrealizowały cykl spotkań skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Spotkania miały formę grupy wsparcia. W ich trakcie prowadzące - Magdalena Kowalczuk oraz Sylwia Wierzbowska,  zadbały o sferę fizyczną i emocjonalną uczestniczek i uczestników. Warsztaty zaplanowane były w taki sposób, aby zaoferować rodzicom osób z niepełnosprawnością przestrzeń tylko dla siebie, gdzie mogli choć trochę zostać odbarczeni z trudu, jaki niosą każdego dnia. 

Dwugodzinne spotkania odbywały się raz w tygodniu w stałej grupie 10 osób. Autorki projektu pracowały dwutorowo – poruszając ciało i umysł uczestników_czek. W trakcie zajęć rozmawiano o  pracy z własnymi emocjami, ciałem, wymieniano się doświadczeniami oraz dzielono się stereotypami, z którymi spotykają się jako rodzice dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Projekt był próbą odpowiedzi na brak systemowego wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. Autorki mają nadzieję, że mimo zakończenia projektu, grupa będzie się nadal regularnie spotykać.

Projekt realizowany był w ramach Edycji 27. Mikrograntów.