Spirit

W ramach projektu "Spirit" przygotowane zostało przedstawienie inspirowane historią wytwórni wódek, która funkcjonowała na ulicy Traugutta. Realizacja tego działania poprzedzona była rozmowami z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego i osobami zainteresowanymi historią tej przestrzeni. Celem grupy inicjującej projekt było stworzenie przedstawienia będącego teatralnym odczytaniem przestrzeni byłej fabryki, pokazaniem fantazji na jej temat; odtworzenie sytuacji i legend z nią związanych. 

Projekt "Spirit" zakończył się pokazem finałowym.

Projekt realizowany był w ramach Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016