Spotkania ze sztuką

"Spotkania ze sztuką" to projekt zainicjowany przez Renatę Sieler. 

Stowarzyszenie „W Tonacji Serca”, z wrocławskiego Nadodrza (Galeria ul. Ptasia 32), od sierpnia do października 2014 r. zapraszało na bezpłatne i otwarte wernisaże oraz spotkania z twórcami na Nadodrzu. Była to szansa na spotkanie ze sztuką z różnorodnych dziedzin – od malarstwa, poprzez fotografię, aż do multimediów.

Artyści podczas wernisażu opowiadali zgromadzonej publiczności o swojej twórczości, umieszczając ją w odpowiednim nurcie, opisując jej specyfikę, źródła inspiracji i stosowane techniki. Odwiedzający mieli szansę na swobodną rozmowę z twórcami, przybliżenie teorii sztuki oraz poznanie różnorodnego warsztatu twórczego. Odbiorcy spotkań ze sztuką, zostali zachęceni do uwrażliwienia się na kolor, formę, rodzaje sztuki, estetykę otoczenia, wstępując w ten sposób w świat często dla nich bardzo odległy. 

Artyści, którzy często prezentują swoje dzieła, mieli możliwość obcowania z nietypowym odbiorcą swoich prac. Ci, którzy są dopiero na początku drogi twórczej, zyskali platformę do zaprezentowania efektów swojej twórczości oraz inspirowania uczestników do podjęcia własnych działań.