Stacja Wrocław Brochów

Stacja Wrocław Brochów to projekt grupy nieformalnej Made in Brochów.

Głównym celem projektu było wspólne odkrywanie Brochowa, a następnie gorące zaproszenie wrocławian  do poznania tej części miasta. Realizatorom projektu zależało na pokazaniu, że spacer po Brochowie  może być odrobinę magiczny, trochę sentymentalny, ale i z dużą dozą dobrego humoru. Jak pisały autorki projektu: O tym, że wrocławskie osiedle Brochów jest pełnym osobliwości miejscem, jego mieszkańców nie trzeba przekonywać. Poczucie bycia we właściwym miejscu, otaczająca nas aura życzliwości i wzajemnej pomocy to fakt i wystarczający argument, by chcieć tu być i zawsze tu wracać. W tym celu zaproponowane zostały gry miejskie, które współtworzyli sami mieszkańcy Brochowa: dorośli, młodzież i dzieci. Planowane było stworzenie dwóch wersji gier miejskich Stacja Wrocław-Brochów, skierowanych zarówno dla młodego, jak i starszego odbiorcy. Zawarte zostały w nich elementy: historii Brochowa, jego architektury, przyrody, ale i tradycji, kultury i sportu. Aby na trwałe zapisać pracę wspólną społeczności brochowskiej, projekt zakładał wydanie tego nietypowego przewodnika oraz udostępnienie go do druku w wersji elektronicznej na specjalnie do tego celu utworzonej witrynie internetowej.

Więcej informacji https://tinyurl.com/y798t3gp