Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy – wędrówki edukacyjne z nurtem Ślęzy

Grupa nieformalna Zielne Babki zabrała nas wiosną i latem nad Ślęzę oraz na sąsiadujące z nią zielone, często jeszcze niezagospodarowane tereny rekreacyjne. W ramach cyklu spotkań na różnych odcinkach rzeki – na Klecinie, Grabiszynie-Grabiszynku, Oporowie i Muchoborze Małym, poznaliśmy historię tych miejsc i związane z nimi aspekty przyrodnicze – prawdziwy temat rzeka! Odbyły się spacery historyczno-dendrologiczne, warsztaty przyrodnicze, kuchnia roślinna, spotkania z lokalnymi liderami i liderkami projektów społeczno-infrastrukturalnych, a wszystko to po to, żeby nie tylko dostrzegać rzekę i obszary zielone w mieście, ale też umieć z nich świadomie korzystać i o nie dbać! 

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 19. Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty.