Tropem gorzkiego cukru – pocztówka z dawnej Kleciny

Tropem gorzkiego cukru - pocztówka z dawnej Kleciny to projekt zainicjowany przez grupę nieformalną „Klecinianie”, która chciała przypomnieć historię dawnej małej wsi, której losy w czasie II wojny światowej radykalnie przeobraziły się ze słodkich w gorzkie.

Dzięki spotkaniom w lokalnej szkole, klubie seniora oraz w plenerze Parku Klecińskiego mieszkańcy mogli poznać losy byłej Cukrowni Klecina, historię Pałacu w Parku Klecińskim oraz dawnego kościoła ewangelickiego. Dzięki grupie mogli wziąć udział m.in. w warsztatach plastycznych, spacerze historycznym, spotkaniach międzypokoleniowych. Finałem projektu był wernisaż powstałych dzięki zebranym zdjęciom, rycinom i wspomnieniom – pocztówek oraz prac warsztatowych

Wydarzenia, które odbyły się w ramach projektu - spotkania historyczno-wspominkowe, warsztaty artystyczne, tworzenie pocztówek i glinianej makiety Kleciny, spacer historyczno-wspomnieniowy:

15.11 - spotkanie historyczno-wspominkowe w SP nr 42, ul. Wałbrzyska 50

22, 29.11, 6.12 - warsztaty artystyczne z malarstwa, rysunku, lepienia z gliny, tworzenia pocztówek z dawnej Kleciny w SP nr 42

13.12 - wernisaż wystawy prac uczestników, premiera pocztówek, broszury i słuchowiska o dawnej Klecinie

16.12 - spacer historyczno-wspomnieniowy po dawnej Klecinie

W ramach projektu powstała również broszura go podsumowująca, dostępna TUTAJ

 

Projekt realizowany był w ramach 18. Edycji - specjalnej, wrzesień 2018 Programu Współorganizacji Projektów MikrograntyStrefa Kultury Wrocław