Wrocław w obiektywie Witolda Romera

Wrocław w obiektywie Witolda Romera to projekt wnuczki prof. Romera, pani Barbara Romer. 

Celem projektu było przypomnienie postaci profesora Witolda Romera, zasłużonego wrocławianina, polskiego inżyniera chemika, wspaniałego artysty fotografika. Profesor Romer był twórcą Katedry Fototechniki Politechniki Wrocławskiej, na którą przeniósł tradycje Politechniki Lwowskiej oraz wynalazcą metody fotograficznej zwaną izohelią. Bezcenny zbiór szklanych negatywów został odkryty przypadkowo przez wnuczkę profesora w starej skrzyni, przy okazji porządkowania domu rodzinnego przed sprzedażą. 

W ramach projektu udało się skatalogować i opisać część negatywów Witolda Romera, przedstawiających głównie powojennego Wrocławia, ale też Lwowa. Były to działania kilkuetapowe, a ich podsumowaniem była wystawa nieznanych zdjęć powojennego Wrocławia, wykonanych ze szklanych negatywów. 

Negatywy kryją tysiące nieznanych ujęć  i przedstawiają przedwojenną architekturę polską i europejską, portrety znanych osobistości oraz osób nieznanych i pejzaże. Na szczególną uwagę zasługują ujęcia przedstawiające Wrocław i wrocławian zaraz po wojnie oraz dokumentacja z życia Lwowa, którego tradycje stały się nieodłączną częścią  kultury wrocławskiej.