Wrocław. Pamiętam, że…

"Wrocław. Pamiętam, że....to projekt Karola Pęcherza i Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza.

Projekt zakładał wydanie publikacji książkowej "Wrocław. Pamiętam, że…" stanowiącej zapis zbiorowej pamięci mieszkańców Wrocławia, tak aby stworzyć literacki dziennik stworzony przez wrocławian. Pomysł odnosił się do słynnej książki "I remember" Brainarda Joe, a także do książki Georga Pereca "Pamiętam że". Struktura wrocławskiej książki była planowana analogicznie do utworu Pereca, a więc składać się miała ze  zdań rozpoczynających się od słów: „Pamiętam że…, np.  „Pamiętam, że po koncercie Lecha Janerki w 1995 r. wróciłem do domu bez butów, ale z kwiatami.” „Pamiętam, że na ulicy Kniaziewicza był świetny warzywniak u Pani Krysi.” „Pamiętam, że podczas powodzi w 1997 opalałem się w Hiszpanii.” itd.

Każdy wrocławianin mógł przesłać poprzez specjalną aplikację, mailem lub pocztą tradycyjną propozycje trzech swoich zdań do zbiorowego pamiętnika. Redaktorzy książki wybrali najciekawsze zdania z nadesłanych propozycji, ułożyli je w całość i ujednolicili stylistycznie. Dzięki temu powstał zbiorowy pamiętnik mieszkańców Wrocławia, składający się z kilkuset lub nawet kilku tysięcy zdań "Pamiętam że…" ukazujący historie miasta i jego mieszkańców. 

Więcej informacji: http://dolnoslaskosc.pl/pamietam-wroclaw/