Wystawa z innej perspektywy

Projekt "Wystawa z innej perspektywy" został zainicjowany przez grupę nieformalną Kolorowa Inicjatywa. 

Wystawa zorganizowana w ramach inicjatywy była okazją do zapoznania się ze sztuką tworzoną przez osoby ze spektrum autyzmu oraz do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych. Projektowi przyświecało założenie, że zaplanowane działania są szansą dla osób z autyzmem na aktywne uczestnictwo w kulturze oraz na zwiększenie u nich poczucia wartości i wiary w swoje możliwości.

Harmonogram:

2-10 czerwca - wystawa prac artystycznych rozpoczynająca się wernisażem 2 czerwca, od godz. 17:00 

3 czerwca, godz. 16:00 - Warsztaty kreatywne dla dzieci w wieku 6-10 lat

9 czerwca, godz. 16:00  - Warsztaty z rysunku dla młodzieży

10 czerwca, godz. 16:00 - Warsztaty z fotografii przyrody dla młodzieży

Fot. Małgorzata Chrzanowska

 

Projekt był realizowany w ramach 16. Edycji Programu Współorganizacji Projektów MikrograntyStrefa Kultury Wrocław

Partner: Stowarzyszenie Św. Celestyna