Zróbmy Swoje Miasto 2 – od idei do realizacji

Projekt "Zróbmy Swoje Miasto 2 - od idei do realizacji" to projekt realizowany przez Dominikę Stryjewską, doktorantkę na Uniwersytecie Wrocławskim, psycholożkę poznawczą i środowiskową,  działaczkę zaangażowaną w projekty związane ze zwiększaniem świadomości mieszkańców Wrocławia w zakresie znaczenia przestrzeni publicznych dla jakości życia mieszkańców. W IV edycji mikroGRANTÓW realizowała ona projekt "Przez zabawę do partycypacji społecznej. Warsztaty urbanistyczne dla dzieci."

Celem projektu było przeprowadzenie praktycznych warsztatów urbanistyczno-designerskich dla dzieci z tzw. Trójkąta.  W trakcie warsztatów dzieci wprowadzane były
w historię Przedmieścia i podstawy designu oraz miały możliwość wykorzystania swojego potencjału twórczego do stworzenia własnej koncepcji i realizacji zagospodarowania przestrzennego jednego z podwórek.  

Program wydarzeń: 

27 sierpień – przeprowadzono cz.1. warsztatów – przygotowanie teoretyczne / część koncepcyjno-ideowa. W ramach zajęć, podczas pracy przy 3 stolikach tematycznych (przestrzeń, zieleń, partycypacja społeczna), dzieci dzieliły się swoimi pomysłami na temat tego, jak chciałyby, żeby wyglądało ich podwórko. Wśród uzyskanych od dzieci odpowiedzi, głównymi motywami i potrzebami, przewijającymi się we wszystkich pomysłach, było stworzenie czystej i przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej do zabawy i relaksu. Na tej podstawie stworzono koncepcję działań;

2-3 września – przeprowadzono warsztat praktyczny. W sobotę wspólnie z dziećmi skonstruowano, a następnie pomalowano meble miejskie z europalet; wymieniono piasek w piaskownicy; stworzono kolorowy plan podwórka, udekorowany zdjęciami oraz dziecięcymi pomysłami. W niedzielę przeprowadzona została gra terenowa, podczas której dzieci poznały różne gatunki roślin rosnących na podwórzu, co dało im ogląd bioróżnorodności otaczającego ich środowiska. Następnie przeprowadzono nasadzenia roślin w przygotowanych kieszonkach w europaletach. Całość wydarzenia zakończyła się wspólnym piknikiem i rozmową na temat znaczenia partycypacji społecznej i dbałości o swoją przestrzeń – a tym samym – społeczność lokalną.

Tym samym organizatorom udało się na zaniedbanym podwórku stworzyć przestrzeń do wspólnej zabawy i rekreacji, w której dzieci i ich rodzice, a także pozostali mieszkańcy, mogą wspólnie spędzać czas, rozwijać więzi sąsiedzkie oraz poprzez wspólną dbałość o tę przestrzeń – wykształcać w sobie poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne.

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 14. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016