Anna Kasperska

Dziedzina: Sztuki wizualne Miasto rezydencji: Wrocław

Partner

OP ENHEIM

Artystka audiowizualna Anna Kasperska weźmie udział w rezydencji „Pogłosy Wrocławia”. Anna jest absolwentką wydziału Sztuki Mediów na ASP w Warszawie oraz Międzyuczelnianej specjalizacji Multimedialnej na UMFC. Ukończyła również Studio Prób, kurs reżyserii w Szkole Wajdy. Studiowała także na wydziale Komunikacji Wizualnej na Universität der Künste w Berlinie. Laureatka nagrody Panavision w konkursie Papaya Young Directors 2017. Stypendystka Ministra Edukacji oraz miasta st. Warszawy. Autorka filmów dokumentalnych i fabularnych: „Razem, pisane osobno”, „Pożegnanie lata”, „Most”, „Pomiędzy” oraz instalacji dźwiękowych. „Pogłosy Wrocławia” ma być kontynuacją badawczego projektu artystki, która pierwszą odsłonę projektu realizowała w Warszawie.

 

„Pogłosy Wrocławia” to rezydencja realizowana przez Fundację OP ENHEIM i Strefę Kultury Wrocław w ramach Konkursu dla NGO, który corocznie organizujemy jako część programu AIR Wro. Celem projektu jest przyjrzenie się przemianom audiosfery miejskiej Wrocławia na przykładzie trzech wybranych przez artystkę budynków. Kasperska pragnie przypomnieć i na nowo wyobrazić sobie dźwięki, którymi niegdyś nasiąkały ściany budynków, pokoje, sale i całe struktury miejskie. Jest to kolejne audio-działanie młodej artystki, która wydobywa środowisko akustyczne z tkanki miasta i skłania odbiorcę do zauważenia audiosfery, jako struktury nie tylko tworzącej obecny krajobraz, ale również struktury podlegającej przemianom, będącej doskonałym narzędziem badawczym, jak też narzędziem ekspresji twórczej.

 

W ramach rezydencji powstaną interaktywne kompozycje dźwiękowe opisujące wybrane przez Kasperską obiekty architektoniczne: Dom Oppenheimów, Dom Panien Trzebnickich (Domek Romański) i Hotel Monopol. Będą to swoiste słuchowiska, składające się z dźwięków codzienności kolejno determinowanych poprzez funkcje jakie pełniły te budynki na przestrzeni wieków. Do projektu wybrane zostały trzy lokalizacje wyróżniające się różnorodną i wielopłaszczyznową tożsamością historyczną. Zarówno Kamienica Oppenheimów, Dom Panien Trzebnickich, jak i Hotel Monopol pełniły na przestrzeni wieków różne funkcje publiczne i prywatne. Ich historie sięgają XIII wieku. Każdy z tych obiektów akcentuje swoją obecnością bardzo ważne dla historii Wrocławia okresy historyczne – Dom Panien Trzebnickich swoją romańską bryłą nawiązuje do początków historycznych miasta, historia budowy Hotelu Monopol nawiązuje do rewolucji przemysłowej, która zredefiniowała funkcję i strukturę miasta, natomiast Dom Oppenheimów – ze względu na historię rodziny Oppenheimów – akcentuje historię Wrocławia z pierwszej połowy XX wieku, przemiany społeczno-polityczne związane z II Wojną Światową, jak również szeroki kontekst pluralizmu kulturowego Wrocławia. Powstałe w ramach rezydencji instalację zostaną zaprezentowane w OP ENHEIM.