Agata Ciastoń

Kultura Mobilna 7.0

Rok urodzenia: 1983 Dziedzina: Sztuki wizualne, fotografia Miasto rezydencji: Tel Awiw, Jerozolima

Agata Ciastoń jest niezależną kuratorką, nauczycielką i autorką tekstów, członkinią Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, wrocławianką. Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na kulturoznawstwie na Uniwersytecie Wrocławskim (praca doktorska pt. „Fotografia i film – na pograniczu mediów”). Jej główne poszukiwania badawcze koncentrują się wokół kultury wizualnej oraz kulturowego zaangażowania mediów. W swoich obecnych zainteresowaniach i praktykach kuratorskich skupia się natomiast na archiwach oraz współistnieniu różnych mediów w projektach artystycznych. Ostatnio Ciastoń rozwinęła również silną fascynację semantycznym potencjałem jedzenia i roślin funkcjonujących jako medium w sztuce.

Wizyta studyjna Ciastoń w Izraelu będzie częścią trwających badań i pozwoli na pogłębienie jej wiedzy na temat sztuki współczesnej w tym kraju. Kuratorkę interesują zwłaszcza krajobraz, przyroda i pustynia jako ważne motywy w sztuce izraelskiej. Ma nadzieję włączyć je w wystawę, nad którą niedawno rozpoczęła pracę. Podczas pobytu w Tel Awiwie i Jerozolimie Ciastoń zamierza odbywać spotkania z przedstawicielami instytucji kulturalnych, takich jak Ticho House czy Muzeum Izraelskie. Będzie to również doskonała okazja do odwiedzenia pracowni lokalnych artystów oraz rozwoju już istniejącej sieci kontaktów.