Andrzej Rafałowicz [Kultura Mobilna 6.0]

Rok urodzenia: 1981 Dziedzina: Sztuki wizualne Miasto rezydencji: Lizbona

Celem rezydencji w ramach programu „Zaratan – Arte Contemporânea” jest realizacja działań i prac nawiązujących do miasta Lizbona, a także procesów, które wpływają na kształtowanie jego estetyki. Chodzi tu w szczególności o procesy niezwiązane bezpośrednio z urbanistyką i architekturą, jak zjawisko erozji czy niekontrolowane rozprzestrzenianie się roślinności, ale także procesy ekonomiczne i inne związane z działalnością lokalnej społeczności, odnoszące się do poczucia przynależności czy potrzeby indywidualnej ekspresji. W założeniu prace Rafałowicza nie przyjmą charakteru ściśle dokumentalnego czy opisowego, raczej będą to artystyczne impresje, formalnie oparte na różnych mediach (malarstwo, fotografia, video itp.).

 

Plan działań oparty zostanie na badaniu przestrzeni miejskiej pod kątem wybranego zagadnienia, a jego efekty przybiorą postać dokumentacji zdjęciowej, audio lub video, a być może doprowadzą też do interwencji w przestrzeni publicznej. Program rezydencyjny „Zaratan – Arte Contemporânea” zakłada regularne spotkania z prowadzącymi go artystami w celu omawiania bieżących zagadnień procesu twórczego, a także możliwości promocji rezydencji, na przykład w ramach tzw. „open studio” czy wystaw (w zależności od dalszych decyzji kuratorskich). „Zaratan – Arte Contemporânea”, będące jednocześnie centrum kulturalnym prowadzonym przez kolektyw artystów aktywnych w różnych dziedzinach sztuki, da mu też szansę poznać lokalną scenę artystyczną Lizbony, a poprzez to być może rozwinąć kolejne projekty oparte na współpracy z lokalnymi artystami czy instytucjami.

 

Andrzej Rafałowicz - absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, od 2018 roku także asystent tamże. Główną dyscypliną jego praktyki artystycznej jest malarstwo, choć w ramach swojej twórczości sięga także po inne media jak grafika czy wideo.