Barbara Stelmachowska

AERIAL RESIDENCY 2018

Rok urodzenia: 7.12.1989 Dziedzina: Projektowanie Miasto rezydencji: Sokołowsko

Na przełomie marca i kwietnia 2018 roku Barbara Stelmachowska – urodzona w 1989 roku designerka, absolwentka poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego (UAP) – zrealizuje działanie artystyczne w Sokołowsku, do którego zastała zaproszona w ramach naboru organizowanego przez Strefę Kultury Wrocław oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne  „Filtrator”. Projekt „AERIAL RESIDENCY 2018” zrealizowany zostanie w Makerspace Pralnia w ramach organizowanego od 2015 roku konkursu dla sektora NGO.

Dla Stelmachowskiej centralnym punktem odniesienia w jej pracy jest kontekst lokalny. Jak wygląda życie mieszkańców Sokołowska? Kim są? Jaka jest ich świadomość ekologiczna? W jakim stopniu historia i tradycje tego miejsca rzutują na współczesne, codzienne życie? Czy w przeciwieństwie do anonimowych dla siebie nawzajem mieszkańców dużych miast, w Sokołowsku wszyscy dobrze się znają i dużo o sobie wiedzą?

Wcześniejsze projekty projektantki wielokrotnie poruszały zagadnienia związane z funkcjonowaniem w przestrzeni miast. Problem, który zwykle się pojawiał związany był z brakiem poczucia odpowiedzialności za daną okolicę, jakby w myśl zasady: „wspólne znaczy niczyje”. Czy Sokołowsko jako wieś licząca około tysiąc mieszkańców potrafi organizować się oddolnie i działać wspólnie na rzecz swojego otoczenia? Przygotowując kampanię edukacyjną Stelmachowska chce nawiązać do tworzonych w przeszłości w Sokołowsku szyldów, które powstawały w zakładzie metaloplastyki, funkcjonującym przed laty przy sanatoriach. W przeszłości kuracjusze pracowali w nich na zasadzie arteterapii. Czy nowo powstałe szyldy odegrają podobną rolę?

Z badań na temat przyczyn występowania smogu w Polsce wynika, że największym zagrożeniem jest tzw. „niska emisja”. Okazuje się więc, że źródłem problemu nie są tylko wielkie koncerny czy fabryki ale zanieczyszczenia produkowane na codzień przez każdego z nas – pyły i gazy z domowych pieców. W tym kontekście zrzucanie odpowiedzialności za stan powietrza na kogokolwiek innego jest zwyczajnie błędne.

Realizując projekt związany z zanieczyszczeniem powietrza w Sokołowsku artystka chce skłonić mieszkańców do zastanowienie się nad przyczynami takiego stanu rzeczy i zbudować w nich poczucie sprawczości – realnego wpływu ich codziennych wyborów na przestrzeń, w której żyją. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu smogu w ciągu kilku tygodni, ale jest on dobrym pretekstem do szerszej rozmowy nad świadomością ekologiczną.

Barbara Stelmachowska pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas studiów projektując wnętrza, scenografię oraz biorąc udział w licznych warsztatach i konkursach. Stelmachowska jest finalistką międzynarodowego konkursu makeme! 2015, Young Design 2016 oraz Electrolux Design Lab 2016 oraz laureatką konkursu Haier Design Prize by IF. W swoich projektach porusza zagadnienia związane z przestrzenią miejską, problemami społecznymi oraz projektowaniem zrównoważonym.