Dmitrij Doroszenko

Białoruska wiosna

Dziedzina: Sztuki wizualne Miasto rezydencji: Wrocław

Dmitrij Doroszenko ("Doktor Oy") – białoruski artysta urodzony w Pińsku, absolwent Pińskiej Szkoły Artystycznej. Wyższe wykształcenie artystyczne obronił na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk. Zajmuje się grafiką, instalacjami i innymi formami wizualnymi. Interesuje go koncepcja interakcji sztuki z otaczającą przestrzenią i człowiekiem.

Dmitrij jest uczestnikiem projektu „Białoruska wiosna” – rezydencji artystycznej w ramach programu AIR Wro, która prowadzona jest we współpracy z programem Sąsiadujemy w Pracowni Komuny Paryskiej 45. Twórca, podczas swojego sześciotygodniowego pobytu rezydencyjnego we Wrocławiu (maj – czerwiec 2021), skoncentruje się na relacji pomiędzy dziełem sztuki a miastem. Jak zauważa: Malarstwo ścienne, instalacja, rzeźba – te przedmioty towarzyszą ludziom w drodze do domu lub na spacerze, tworzą nastrój i poprawiają jakość życia.

Rezydencja artystyczna „Białoruska Wiosna” ma na celu dotarcie do lokalnej społeczności poprzez interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej lub wspólne działania z mieszkańcami i stworzenie im przestrzeni do pracy. Artysta swoje działania skupi na Przedmieściu Oławskim, którego bogata historia, zmiany wizerunku na przestrzeni lat, a także kwestie społeczne stały się inspiracją dla wielu twórców zarówno polskich, jak i zagranicznych.