Fabien Zoco

Psychogeographies

Rok urodzenia: 1980 Dziedzina: Sztuki wizualne, nowe media Miasto rezydencji: Wrocław

Fabien Zocco to artysta żyjący i tworzący we francuskim Lille. Autor licznych instalacji multimedialnych i dźwiękowych, w swoich pracach bada potencjał twórczy outsourcingu technologicznego, aplikacji i oprogramowania komputerowego.

Podczas  rezydencji we Wrocławiu, Fabien eksplorował przestrzeń miasta, korzystając z idei psychogeografii: swobodnego poznawania miasta; bazując nie tyle na ustrukturyzowanej mapie czy przewodniku, lecz na własnej intuicji i doświadczeniach. Szczególną uwagę artysty przyciągnęła złożona, „zakładkowa” konstrukcja Wrocławia – będąca owocem burzliwej i skomplikowanej przeszłości. Miasto jest dla niego żywym palimpsestem, składającym się z licznych warstw, uwikłanych w czasie i przestrzeni. Mottem dla jego artystycznych poszukiwań jest fragment z Niewidzialnych miast Italo Calvino: „Przybywając do każdego nowego miasta, podróżny odnajduje własną przeszłość, o której posiadaniu już nie pamiętał: obcość tego, czym już nie jesteś lub czego nie posiadasz, oczekuje cię przy przejściu przez miejsca obce i nigdy niewzięte w posiadanie”.

Efektem rezydencji Fabiena była instalacja video, za podstawę której posłużą zdjęcia wykonane przez artystę podczas spaceru w przypadkowo wybranych miejscach we Wrocławiu. W trakcie swoich poszukiwań Fabien starał się dotrzeć do historii ukrytych pod wizualną fasadą różnorodnych obiektów. Kluczem instalacji video będzie dialog między przestrzenią miasta uwiecznioną na zdjęciach a tekstami, dotyczącymi urbanistyki, socjologii, psychogeografii lub poezji. Wybrane przez artystę fragmenty, wyświetlane według specjalnego klucza na trzech monitorach, będą odzwierciedlały doświadczenia zebrane przez Fabiena we Wrocławiu.