Irena Lipińska [Kultura Mobilna 2.0]

Rok urodzenia: 1977 Dziedzina: Performans Miasto rezydencji: Praga

W trakcie wizyty studyjnej w Pradze, choreografka Irena Lipińska będzie badać relację imagination/interpretation w kontekście ciała, pomiędzy ludźmi i w choreografii. Punktem wyjścia będzie sfera niewyobrażalnego, co w tańcu, kojarzonym raczej z tym, co trudne do nazwania i opisania, wydaje się sferą symptomatyczną. Kolejne etapy wyznaczać będą nowe momenty stawania się – performowania – w zmiennej sytuacji i grupie ludzi. Improwizowany ruch może stać się językiem opisu tych zdarzeń, a konkretna, stworzona przez artystkę, struktura działań, wyznaczać ramy tego działania. Podczas choreograficznego badania zostaną przeprowadzone eksperymenty sprawdzające, na ile sfera niewyobrażonego wpływa na choreografię, jak ona sama werbalizuje momenty i znaczenia. Efektem wizyty będzie pokaz pracy w procesie wraz z zaproszonymi artystami z Pragi.

„Artystyczne, polsko-czeskie spotkanie jest naczyniem, które wypełnimy my. Staniemy się czymś wyjątkowym i jedynym na tę konkretną chwilę wymiany i budowania nowych jakości. Uchwycimy to, co nie jest opisywalne, dzięki naszej kreatywności i wspólnej interpretacji działań. Stanę się wodą, która wypełni formę – nie tylko w mojej indywidualnej wizji tworzenia, ale w kolektywnym akcie. Tak wyobrażam sobie działanie: brak wyspecjalizowania zmienia wszelkie systemy i zastane twory; to, co ustrukturyzowane, nazwane, objęte konkretną wizją i myśleniem, nigdy nie będzie do końca ciekawe i wyjątkowe, nowe. Mam nadzieję przełamać wyobrażoną już strukturę i dotrzeć do tego, co świeże, niewyobrażalne.”

Wizyta studyjna w czeskim Cross Clubie odbędzie się będzie w ramach Idiom 2017 – drugiej edycji projektu organizowanego przez Fundację Performat, promującego polskich twórców z dziedziny tańca i performansu, w Czechach. Pobyt ma służyć również pogłębianiu relacji artystycznych z zagranicznymi twórcami, oraz budowaniu sieci polsko-czeskich twórców.

Irena Lipińska - performerka, choreografka i tancerka. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu (2011), rezydentka programu dla młodych choreografów Solo Projekt Art Stations Foundation (2011). Przygotowała własne projekty solowe: hydrohypnolineKompilacjeDNACEdwa na jedenLU2077. W ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z artystą sztuki nowych mediów Pawłem Janickim zrealizowała projekt !GROT! (2014). W tym samym roku była rezydentką wymiany choreografów pomiędzy w programie Polską i Filadelfią; uczestniczyła w projekcie choreograficznym Isabelle Schad Collective Jumps. Współpracuje z artystami współczesnej sceny muzycznej i sztuki nowych mediów. Prowadzi zajęcia taneczno-ruchowe, w tym dla młodych aktorów oraz dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi ruchowo.