Kamila Wolszczak [Kultura Mobilna 4.0]

Narysujmy Fryzję!

Rok urodzenia: 1988 Dziedzina: Performans Miasto rezydencji: Leeuwarden

Partner

4 Rotary Clubs

Inspirując się̨ holenderską kulturą jazdy na rowerze oraz obecnością telefonów komórkowych  w życiu codziennym, Kamila Wolszczak postanowiła zaprojektować działanie artystyczno-społeczne, które łączyć będzie te dwa zjawiska, czyli „Let’s draw our Friesland!”. Projekt skupiać się będzie na relacjach, m.in. artysty z uczestnikiem procesu, uczestników pracujących ze sobą czy regionu Fryzji z jej pejzażem. Wspomniane relacje to mediacja sztuki, która jako celowe narzędzie prowadzi do angażowania publiczności w aktywne uczestnictwo w sztuce i wpływa na efekt końcowy podejmowanych działań artystycznych.

W trakcie rezydencji do udziału w projekcie zaproszeni zostaną mieszkańcy Leeuwarden i Fryzji. Z grupy ochotników powstanie kreatywna grupa robocza, której zadaniem będzie nadanie nowego kształtu temu regionowi. Dla artystki jest to rodzaj performansu oddelegowanego, opartego na zaufaniu i wyobraźni grupy. Będzie to również próba stworzenia wielkoformatowego rysunku z wykorzystaniem rowerów oraz kolaży ze ścieżek rowerowych, które w codziennym życiu nam służą, a mają potencjał wykreowania nowego kontekstu dzięki aktywności społecznej.

Jako artystka i mediatorka sztuki Wolszczak organizuje spacery po Wrocławiu w ramach cyklu „Przesuwania”. Zazwyczaj spacery te są grupowe, ale w rzeczywistości jego uczestnicy idą sami – oddzielnie, stąd też pojawiło się pytanie, jak przybliżyć do siebie osoby poruszające się i podróżujące po tej samej okolicy. To pytanie doprowadziło artystkę do pomysłu, aby tak dobrać w projekcie ze sobą ludzi, aby daną podróż na rowerze odbyły dwie przypadkowe osoby, które w efekcie wspólnej pracy będą mieć okazję się poznać. Ponadto w ten sposób wybrani ludzie mogą stać się jakby ołówkiem rysującym na nowo i w sposób subiektywny mapę regionu. Wszystko to zapisane zostanie jednocześnie w mobilnej aplikacji.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Leeuwarden 2018 w Holandii, regionie Fryzji, w związku z zaproszeniem 4 Rotary Clubs Leeuwarden oraz w partnerstwie z Rotary Club w Chełmie.