Katarzyna Kamecka

Do You Hear Me Well?

Rok urodzenia: 1991 Dziedzina: Performens Miasto rezydencji: Koszyce

Podczas swojej rezydencji w słowackich Koszycach Katarzyna Kamecka realizuje performatywne badania ruchowe związane z tematem słuchania, opierając swój projekt na pracy dziesięcioosobowej grupy warsztatowej. Podstawą do działań Kameckiej jest refleksja nad sposobem w jaki ta zdolność ludzka jest dziś obecna w naszym funkcjonowaniu –  zwłaszcza w kontekście miejskiego stylu życia, na który wpływ mają nowe technologie. Jednym z elementów gromadzenia materiału jest subiektywne mapowanie koszyckiego pejzażu dźwiękowego oraz organizacja warsztatów i akcji „Free Listening” w mieście.

Współczesne nawyki społeczne, takie jak wielozadaniowość i komunikacja za pomocą wielu różnych kanałów jednocześnie zmieniają nasze rozumienie tego, jak słuchać i sprawiają, że zapominamy, dlaczego jest to tak ważny czynnik tworzenia zdrowej społeczności. To, dodatkowo potęgowane przez hałas i zalew niefiltrowanych informacji, ogranicza możliwość usłyszenia siebie (zdolność interocepcji), a przez to powoduje utratę łączności z otoczeniem zewnętrznym i ludźmi, z którymi wchodzimy w interakcje. Artystka zakłada, że jest to jeden z powodów, dlaczego alienacja i defragmentacja sieci społecznych, opartych na kontaktach międzyludzkich, stanowią problem, z którym aktualnie zmagają się społeczności miejskie.

Założeniem grupy jest stworzenie platformy dla werbalnej i niewerbalnej praktyki i refleksji nad słuchaniem, czego efektem ma być powstanie ruchowej, performatywnej struktury. Podczas warsztatów i działań w ramach rezydencji uczestnicy poznają więc różne techniki pracy z ciałem i performansu, które podniosą ich samoświadomość i kompetencje artystyczne. Uczestnicy będą mogli odkryć i wyrazić swój indywidualny potencjał oraz nauczyć się współpracować z grupą. Po zakończeniu rezydencji będą mogli stosować wypracowane w jej trakcie narzędzia i rozwiązania  w życiu codziennym i w każdego rodzaju działalności zawodowej.

Katarzyna Kamecka – absolwentka Kulturoznastwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Tańczyła m.in. w Academy of New Dance and Contact Improvisation prowadzonej przez Milana and Zunę Kozánek. Kamecka pracuje głównie w obszarze teatru fizycznego i tańca współczesnego.