Keith Rowe

Dry Mountain

Rok urodzenia: 1940 Dziedzina: Muzyka eksperymentalna Miasto rezydencji: Sokołowsko

AIR Wro: Keith Rowe na rezydencji w Sokołowsko Laboratorium Kultury

Klasyk improwizowanej muzyki elektroakustycznej (EAI), wirtuoz preparowania gitary i współzałożyciel słynnego asamblu AMM. Pochodzący z Wielkiej Brytanii muzyk na Dolnym Śląsku uczestniczył w zorganizowanej wspólnie z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ rezydencji w Laboratorium Kultury w Sokołowsku. Współpracując tam w Wrocławskim artystą Gerardem Lebikiem, Rowe badał relacje między dźwiękiem i obrazem, będące przedmiotem jego zainteresowania już od końca lat sześćdziesiątych. W ciągu ostatnich dekad artysta wielokrotnie eksperymentował z przekładem zjawisk wizualnych na dźwięk, a jego fascynacja Jacksonem Pollockiem i Markiem Rothko zaowocowała wydaniem klasycznych dziś płyt i licznymi występami. Rowe i Lebik nagrali wspólnie improwizacje, a następnie wybrali ich kilkuminutowy fragment i utworzyli na jego podstawie partyturę, będącą punktem wyjścia do kontynuacji projektu w 2016 roku. Do interpretacji skomponowanego przez nich utworu zostali zaproszeni artyści wizualni, którzy na jego podstawie stworzą obrazy-partytury, możliwe do wykonania w różnorodnych konfiguracjach instrumentalnych.