Klaas Burger

#YOUAREAROSE

Rok urodzenia: 1977 Dziedzina: Aktywizm miejski, art-based reseach Miasto rezydencji: Wrocław

Partner

Fundacja Jubilo

O kim lub o czym myślimy, kiedy wypowiadamy słowo „my”? To pytanie było punktem wyjścia dla rezydencji artystycznej Klaasa Burgera – dziennikarza i artysty wizualnego, goszczonego przez AIR Wro w ramach współpracy z Bredą, miastem partnerskim stolicy Dolnego Śląska. Klaas rezydował już we Wrocławiu jesienią 2015 roku – wówczas wspólnie z mieszkańcami oraz działaczami społecznymi, zaangażowanymi w sprawę romskiego koczowiska przy ulicy Kamieńskiego, pracował nad projektem „Jak spróbować działać tak, jakby istniała jakaś przyszłość?” . Jak zaznacza Klaas: „Europejska Stolica Kultury to święto, które z założenia ma zjednoczyć mieszkańców pod wspólnym sztandarem kultury”.  Ale czy jesteśmy gotowi włączyć do celebracji tych, którzy na co dzień funkcjonują na obrzeżach naszego społeczeństwa?

Kiedy latem 2016 roku Klaas ponownie przyjechał do Wrocławia, na ulicy Świdnickiej spotkał swoich znajomych z koczowiska, którzy sprzedawali przechodniom róże. Moment ich wspólnego spotkania stał się impulsem do realizacji nowego projektu „#YOUAREAROSE”, czyli „Jesteś różą”.

Wraz z kilkoma mężczyznami sprzedającymi róże, w Barbarze został postawiony dom, wewnątrz udekorowany przez kobiety – sprzedawczynie róż. Skonstruowany wspólnie barak (na wzór tych, w których na co dzień mieszkają jego twórcy) zamienił się w międzykulturowe miejsce spotkań, oferując przestrzeń dla działań warsztatowych w lipcu 2016 roku. Całe przedsięwzięcie zakończyła parada róż, która wyruszyła z Barbary – poprzez ulicę Świdnicką – na wrocławski rynek, gdzie wszyscy uczestnicy rozdawali róże przechodniom.

Projekt „#YOUAREAROSE” stał się więc przestrzenią spotkania się różnorodności: oprócz Romów i Polaków, w warsztatach wzięły udział osoby z Japonii, Syrii, Turcji, Afganistanu czy Włoch, tym samym prezentując różne punkty widzenia i rozkładając na czynniki pierwsze wypowiadane zazwyczaj bez namysłu hasło „my”.