Klaas Burger

Jak spróbować działać tak, jakby istniała jakaś przyszłość?

Rok urodzenia: 1977 Dziedzina: Sztuki wizualne, aktywizm Miasto rezydencji: Wrocław

Partner

Nomada

Klaas Burger to pochodzący z Bredy (Holandia) artysta wizualny i dziennikarz. Porusza przede wszystkim problematykę wykluczenia z kultury, znany jest też z angażowania do współpracy grup funkcjonujących na marginesie społeczeństwa. We Wrocławiu pracował nad projektem „Jak spróbować działać tak, jakby istniała jakaś przyszłość?”, do uczestnictwa w którym zaprosił romskich mieszkańców koczowiska przy ulicy Kamieńskiego oraz lokalnych aktywistów. Jego celem było m.in. zbadanie możliwości  pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta wszystkich jego mieszkańców. Działania, podsumowane w Łokietka 5 – Infopunkcie Nadodrze, wpisały się w cykl Burgera „The Future Works” (wcześniejsze odsłony miały miejsce w Boxmeer, Bredzie i Moengo), badający sposoby postrzegania problemów społecznych w różnych europejskich miastach.