Lena Czerniawska

Kultura Mobilna 8.0

Rok urodzenia: 1989 Dziedzina: Muzyka, performance, sztuki wizualne Miasto rezydencji: Perth, Adelaide, Melbourne, Hobart, Canberra, Sydney

W drugiej połowie sierpnia tego roku Lena Czerniawska ruszy w tournée po Australii. Towarzyszyć jej będą muzycy: Josten Myburgh, Michael McNab oraz Emilio Gordoa. Podczas występów w sześciu miastach (Perth, Adelaide, Melbourne, Hobart, Canberra, Sydney) zespół zaprezentuje improwizacje rysunkowo-dźwiękowe. Celem tej współpracy jest wspólny rozwój artystycznej wypowiedzi na temat pojęcia czasu, przestrzeni i dźwięku.

 

Australia jest miejscem, w którym obecnie żywo rozwija się scena improwizacji. Skonfrontowanie działań w tym obszarze charakterystycznych dla sceny europejskiej z tymi cechującymi scenę australijską to motyw przewodni tej podróży. Istotny zwłaszcza dla samej Czerniawskiej, która jako performerka, rysowniczka i teoretyczka sztuki interesuje się takimi zjawiskami, jak echtzeitmusik, muzyka improwizowana czy real time composition (funkcjonują różne określenia).

 

Lena Czerniawska studiowała u Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Eugeniusza Smolińskiego i Michała Jędrzejewskiego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie następnie pracowała jako asystentka w pracowni Rysunku Kreatywnego. W 2017 roku Czerniawska rozpoczęła indywidualną karierę rysowniczki. Obecnie jej praca skupia się na rysunku, improwizacji rysunkowej wraz z muzyką eksperymentalną oraz na grafice projektowej. Czerniawska prowadzi Fundację Macondo na wrocławskim Nadodrzu, gdzie też działa jako kuratorka i animatorka kultury.