Marian Kaiser

Marian Kaiser

Dziedzina: Nowe media Miasto rezydencji: Wrocław

Marian Kaiser, przebywający we Wrocławiu dzięki wymianie pomiędzy Strefą Kultury Wrocław i Geh8 Art Space and Studios z Drezna, jest teoretykiem mediów, kuratorem i autorem. Studiował Kulturoznawstwo, Literaturę, Filozofię i Studia Azji Południowo-Wschodniej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i wykładał w Berlinie, Dreźnie, Yogyakarcie i Giessen. W latach 2010-2013 był absolwentem studiów doktoranckich „Transnational Media Events” na Justus-Liebig-University Giessen. W latach 2013-2014 był adiunktem w dziale „FAST – Framing Art, Science, Technology”, wspólnym projekcie Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Dreźnie.

We Wrocławiu Kaiser zagłębia się w archiwum Centrum Sztuki Wro, gdzie zgłębia fikcje polityczne i wyobrażenia przyszłości konstruowane przez artystów medialnych w ostatnim trzydziestoleciu. Kaiser pracuje na dziełach zebranych w Kolekcji WRO, również w kontekście jubileuszu 30-lecia Biennale WRO, traktując przełomowy rok 1989 jako punkt wyjścia do refleksji na temat zmian w prezentacji form artystycznych, oraz jako czas tworzenia artystycznych „kapsuł” zawierających ówczesne wyobrażenia na temat przyszłości świata sztuki i technologii, jak i rzeczywistości socjo-politycznej.