Marta Smektała

AIR Modernism

Dziedzina: Architektura Miasto rezydencji: Wrocław

Marta Smektała, architektka, uczestniczka pierwszego etapu rezydencji AIR Modernism. Pierwszy stopień inżynierski ukończyła na Politechnice Poznańskiej biorąc także udział w rocznej wymianie programu Erasmus na Politecnico di Milano. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Technicznym w Delft, a praktykę zawodową realizowała w Barcelonie. W 2019 rozpoczęła Studia Doktorskie na Politechnice Wrocławskiej. Pracę doktorską dedykuje przestrzennej i energetycznej renowacji kamienic - rozbudowaniem ich podwórkowych elewacji o prywatną przestrzeń zewnętrzną, pełniącą rolę buforu termicznego. W architekturze ważna jest dla niej jej autentyczność, relacja człowiek – architektura/miasto i jakość przestrzeni.  

Marta Smektała, wrocławska projektantka, traktuje swój projekt rezydencyjny, jako próbę weryfikacji modernizmu poprzez uzupełnienie jego czystego wizerunku o „warstwę życia”. Aksonometrie, zdjęcia, perspektywy często pokazują architekturę modernistyczną w ujęciach podkreślających czystość i prostotę jej formy. Tym samym, pod analizę poddała jedno z wrocławskich osiedli, Plac Grunwaldzki – popularnie nazywany Manhattanem. Pragnie stworzyć mapę mentalną złożoną ze wspomnień, anegdot i legend wokół osiedla. Zebrane informacje ujawnią jakie dodatkowe (nie zaprojektowane czy przewidziane przez architektów) rytuały prowadzili mieszkańcy w modernistycznej przestrzeni życiowej. W ten sposób czysta forma modernistyczna zostanie uzupełniona o autentyczny obraz zwyczajów mieszkańców traktującą architekturę jako tło pewnych wydarzeń.

14 października odbędzie się spotkanie z uczestnikami rezydencji AIR Modernism, będące podsumowaniem ich dotychczasowych badań nad wrocławskim modernizmem. Wydarzenie oficjalnie zakończy pobyt zagranicznych rezydentów we Wrocławiu. Artist talk rozpocznie się punktualnie o 18 w Fandomie, Plac Grunwaldzki 6.