Natalia Pośnik

"How not to fight with the city?"

Rok urodzenia: 1996 Dziedzina: Fotografia Miasto rezydencji: Valletta

Pasja Natalii Pośnik do fotografii analogowej dała początek jej nowym wyzwaniom oraz wskazała kierunek dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Studiując na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Natalia dokonała głębokiej analizy osobistego środka wyrazu, przez co zrodziła się w niej nowa forma ekspresji w postaci fotografii.

Fotografia analogowa to medium, za pomocą którego Pośnik odbiera rzeczywistość i przyjmuje ją na swój surrealistyczny sposób. W jej fotografiach widać silny, emocjonalny związek pomiędzy miejscem, czasem i akcją. Często przybiera bardzo indywidualny i intymny charakter. 

Podczas podróży w latach 2016-2018 Natalia odkryła główne źródła inspiracji. Zaobserwowała wpływ wcześniejszych zainteresowań architekturą na swoje fotografie, dokonując syntezy obu tych dziedzin. Zaowocowało to interesującym i nowym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość, dzięki czemu wzbogaciło jej zdjęcia o dodatkową analizę miejsca z poszanowaniem kontekstu, nadało im wielopłaszczyznowy charakter. Kolejne inspiracje artystka czerpie z podstawowej potrzeby bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, dlatego stał się on jej głównym źródłem fotograficznych poszukiwań. Pośnik w swoich fotografiach nie chce zmieniać odbioru rzeczywistości, jedynie stara się podkreślić jej autentyczność. Niezwykle bliskie jej sercu są fotografie Wojciecha Plewińskiego i Wojciecha Zamecznika.

W trakcie trwania rezydencji Natalia Pośnik zrealizuje projekt "How not to fight with the city?". Na podstawie obserwacji miasta w określonych i wyselekcjonowanych miejscach pod względem funkcji, charakteru, czasu dokona fotograficznego opisu lokalnej społeczności. Ponadto postara się odpowiedzieć na pytania, czy miasto stanowi jakiekolwiek ograniczenie dla rozwoju jednostki. Prezentowane zdjęcia będą w oczekiwaniach artystki przedstawiały życie miasta w jego codziennych cyklach związanych ze standardem życia w dużym mieście. Natalia będzie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w celu nawiązania kontaktów z artystami, wymiany doświadczeń i poznania punktu widzenia oceny przemian społecznych.