Olaf Brzeski

Vorraum/Przedsionek

Rok urodzenia: 1975 Dziedzina: Rzeźba, sztuki wizualne Miasto rezydencji: Berlin

Autor rzeźb, instalacji i filmów. Sztuka Brzeskiego opiera się na surrealistycznych wizjach, które wciela w życie na taśmie filmowej, w postaci trójwymiarowych rzeźb oraz realizacji przestrzennych. Komentarze Brzeskiego na temat jego prac nie tyle stanowią autorską interpretację, co fantastyczne historie, które jego realizacje mają ilustrować, a raczej uwiarygadniać. W ten sposób Brzeski tworzy nowe światy i powołuje do życia ich niecodziennych mieszkańców. W trakcie rezydencji w Kunstlerhaus Bethanien w 2015 roku artysta pracował m.in. nad wystawą „Vorraum/Przedsionek”, prezentowaną w Instytucie Polskim w Berlinie. Stworzona w jej ramach z nietrwałych materiałów jak karton i papier-mâché instalacja opierała się na motywie niezrealizowanych wizji i planów. Wystawa podzielona została na dwie części. W pierwszej znaleźć można było maski stworzone razem z pięcioletnim synem artysty. Drugą część stanowił model wielkiego cienia. W pracy Brzeskiego uchwycone zostało zakrzywienie tożsamości, próba poszukiwania indywidualizmu i zawieszenie pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co potencjalnie może się wydarzyć.

Prezentacja rezydencji artysty, jak i wystawy „Vorraum/Przedsionek”, miała miejsce 4 grudnia 2015 roku w Instytucie Polskim w Berlinie.