Paweł Szroniak

Berlin Sessions Residency

Rok urodzenia: 1988 Dziedzina: Sound art Miasto rezydencji: Berlin

Rezydencja Pawła Szroniaka w Berlinie odbyła się w dniach 29 lipca – 3 września 2017 roku. Głównym celem tego pobytu było poddanie analizie lokalnej sceny muzyki eksperymentalnej, koncentrując się na osobach odpowiedzialnych za organizowanie cyklicznych wydarzeń (koncertów i wystaw) lub stosujących inne strategie metodycznego propagowania tego rodzaju twórczości poza oficjalnym obiegiem instytucji kultury.

Szroniak szukał takich inicjatyw, które byłyby komplementarne względem jego własnych działań kuratorskich realizowanych we Wrocławiu, a przez to dające się zaadaptować również w innych miejscach i kontekstach. Szczególnie interesujący był szeroki obszar zagadnień związanych z merytorycznym opracowywaniem programu artystycznego oraz edukacyjny wymiar działalności związanej z eksperymentalnymi formami muzycznymi. Dużo uwagi poświęcono także omówieniu praktyk umożliwiających efektywne animowanie społeczności muzycznej, promocji wydarzeń oraz ich ekonomicznych uwarunkowań. Przyjęte ograniczenia tematyczne nie uniemożliwiły jednak przeprowadzenia gruntownego rozpoznania berlińskiej sceny muzycznej w ujęciu całościowym, które pozwala dobrze uchwycić jej wewnętrzną heteronomiczność i zrekonstruować ewolucję stylistyczną, jaka zachodziła na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat. W trakcie rezydencji Szroniak spotkał się z kilkudziesięcioma cenionymi muzykami, artystami dźwiękowymi i badaczami, odwiedził szereg najistotniejszych miejsc dla sceny eksperymentalnej, a także zapoznał się z wieloma publikacjami poświęconymi lokalnym działaniom artystycznym w sferze dźwięku. Następstwem tej kwerendy był otwarty panel dyskusyjny pt. Experimentalism in Berlin: From Echtzeitmusik to post-reductionism and beyond, który został zorganizowany 28 sierpnia w Kunsthaus KuLe. Wzięli w nim udział: Andrea Neumann, Steffi Weismann, Burkhard Beins, Kai Fagaschinski.

Wymiernym efektem pobytu jest również siedem obszernych wywiadów przeprowadzonych z Bryanem Eubanksem, Koenem Nuttersem, Andreą Neumann, Christianem Kestenem, Nicolasem Wiese, Danielem Löwenbrückiem i Carstenem Stabenowem, mających się ukazać w formie dwujęzycznej publikacji. Nawiązane na w miejscu kontakty umożliwiają także sukcesywne poszerzanie oferty artystycznej cyklu koncertów „Rozkurz” o wydarzania z udziałem berlińskich artystów, co nastąpi już w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Wszystkie rozpoczęte w sierpniu badania z obszaru innowacyjnych praktyk kuratorskich oraz historii muzyki eksperymentalnej będą dalej kontynuowane, przyjmując formę pracy w procesie.

Paweł Szroniak – kurator i literaturoznawca. Od 2013 roku organizuje autorski cykl koncertów „Rozkurz”, poświęcony muzyce eksperymentalnej. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą: historia ruchów awangardowych, small music, tendencje konceptualne w sztuce współczesnej oraz niestandardowe sposoby notacji muzycznej, zwłaszcza partytury tekstowe. Miał okazję współpracować z wieloma instytucjami kultury i festiwalami, m.in. Bunkier Sztuki w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesne Wrocław, BWA Wrocław, Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku, Festiwal Muzyki Teatralnej Jeleniej Górze czy Mikrofestiwal - Festiwal Nowej Poezji. Był redaktorem prowadzącym #29 numeru "Glissanda". Mieszka i pracuje we Wrocławiu.