Sonja Jankov

Rok urodzenia: 1985 Dziedzina: Sztuki wizualne Miasto rezydencji: Wrocław

Sonja Jankov to niezależna kuratorka, która aktywna jest też jako artystka. W swojej praktyce wykorzystuje środki artystyczne, jak na przykład instalacje site-specific, dedykowane konkretnemu miejscu, zdjęcia, szkice, a także teksty teoretyczne, aby przedstawiać badane przez siebie zjawiska. Jankov należy do Future Architecture Platform od 2016 roku. Jest również autorką wystaw i projektów: “GIF i Miasta”, “Post-Archiwum Sztuki Współczesnej”, “SPENS i Socjalistyczne Hale Sportowe Dziś”, “GIF i Miejskie Przestrzenie Publiczne”. Swoje prace wystawiała m.in. w ramach Biennale Młodych Artystów w Mediolanie (2015). Jankov pisze też teksty do katalogów wystaw, gazet, przeglądów i innych publikacji krytycznych. Mieszka w Nowym Sadzie (Serbia).

W trakcie swojej rezydencji Jankov pracowała w przestrzeni jednego z najbardziej rozpoznawalnych podwórek we Wrocławiu, które jednocześnie położone jest w samym sercu miasta. Stworzenie Ruskiej 46 jako miejsca otwartego na różne inicjatywy kulturalne, szczególnie te związane ze sceną niezależną oraz sztuką eksperymentalną w przestrzeni publicznej, nadal stanowi wyzwanie. Podwórko jest także żywym ośrodkiem działań organizacji i instytucji, które zajmują się kulturą i sztuką, ale też sprawami społecznymi.