Sophia Ioannou Gjerding

Dziedzina: Sztuki wizualne Miasto rezydencji: Wrocław

Jednym z głównych tematów, które podczas swojej wizyty studyjnej we Wrocławiu badać będzie Sophia Ioannou Gjerding jest zorganizowany w sierpniu 1948 roku Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Wydarzenie to odbyło się równolegle z Wystawą Ziem Odzyskanych i według władz komunistycznych było dowodem na międzynarodowe poparcie dla odbudowanej Polski, będącej w strefie wpływów ZSRR. Na zaproszenie organizatorów do Wrocławia przybyło około 400 delegatów z 46 krajów – pisarzy, artystów oraz naukowców. Wśród zaproszonych przez władze komunistyczne znalazły się takie sławy, jak Pablo Picasso, Bertolt Brecht, Irene Joliot-Cure, Tadeusz Kotarbiński, Anna Seghers, Jorge Amado, Zofia Nałkowska czy Michaił Szołochow. Gjerding we Wrocławiu planuje zebrać materiały archiwalne związane z kongresem, ale pozna tez lokalne instytucje i organizacje działające w obszarze kultury.

Wizyta studyjna została zorganizowana dzięki współpracy z Aarhus Billedkunstcenter i Duńskim Instytutem Kultury w Warszawie.

W swojej praktyce Sophia Ioannou Gjerding, absolwentka Jutland Art Academy, dąży do zrozumienia współczesnej produkcji obrazu kulturowego i tego, jak najnowsza technologia obrazowania tworzy nowe perspektywy wizualne i wymiary przestrzenne. Gjerding interesuje się narracjami, które przynależymy i adaptujemy. W swoich pracach rysuje obrazy ze swojego specyficznego kontekstu i nowych animowanych kompozycji, dźwięków i instalacji w ramach ciągłego badania i refleksji nad naszym współczesnym światem obrazów.