Tomas Makara

Mgła

Rok urodzenia: 1982 Dziedzina: sztuki wizualne / video Miasto rezydencji: Wrocław

Pochodzący z Koszyc artysta wizualny, specjalizujący się w tworzeniu realizacji przestrzennych i sztuce wideo. W swoich dziełach porusza zarówno tematy związane z ideologią totalitaryzmu, społeczną percepcją sztuki, jak i kondycją artystów we współczesnym świecie. Podczas rezydencji we Wrocławiu poznawał lokalnych artystów, analizując nie tyle ich twórczość, ile przyglądając się ich sposobom życia. Efekty pracy zaprezentował w formie instalacji wideo i wystawy fotograficznej „Mgła” w Centrum Trawienia Wizji Brzuch. Jest ona pierwszym rozdziałem projektu badawczego, w którym Makara rozkłada sztukę współczesną na czynniki pierwsze, analizując osobiste wybory artystów, wpływ ich profesji na życie codzienne i role społeczne oraz zależności między sztuką a światem biznesu.