Weronika Surma [Kultura Mobilna 5.0]

Rok urodzenia: 1987 Dziedzina: Ceramika Miasto rezydencji: Pafos, Kalavasos

Rezydencja Weroniki Surmy związana będzie z ceramiką, a więc głównym obszarem zainteresowań artystki. Surma tworzy obrazy ceramiczne, na płaszczyźnie których łączy w spójną całość różne dziedziny sztuki tj. rysunek, rzeźbę i malarstwo. W swoich pracach inspiruje się ciałem ludzkim, kładąc nacisk na kolor i formę, wykorzystuje wyjątkowe podobieństwo gliny do materii ludzkiej – głównie jej barwę i cielesność. Szczególnie absorbują ją współzależności między ceramiką a człowiekiem, zwłaszcza zależności ceramiki i kobiet.

Pobyt w Pafos oraz udział w warsztatach w Kalavasos, prowadzonych przez Andreasa Fasoulidesa – profesjonalnego artysty ceramika, znawcy starożytnej ceramiki, przyczyni się nie tylko do poszerzenia i opracowania zagadnień ściśle związanych z jej pracą doktorską, ale pozwoli także na dokształcenie się w zakresie powstawania i specyfiki ceramicznych form antycznych (poznanie sposobu ich tworzenia, użytej techniki oraz wykorzystanych, charakterystycznych dla tego miejsca materiałów). Zdobytą wiedzę i umiejętności artystka wykorzysta już w trakcie warsztatów podczas realizacji kolekcji obiektów ceramicznych, a także w przyszłości do realizacji kolejnych prac artystycznych czy innych działań (np. publikacja artykułu w magazynie „Szkło i Ceramika”, z którym Surma współpracuje od kilku lat).

Weronika Surma - absolwentka Wydziału Rzeźby na ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 2013 r. w pracowni prof. P. Gawrona, aneks ceramiczny pod kier. dr hab. S. Bracha, aneks medalierski pod kier. prof. H. Jelonek) oraz Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E.Gepperta we Wrocławiu (2018). Odbyła staż na Wydziale Rzeźby na ASP w Pradze w Czechach (2012), na Wydziale Ceramiki na ASP w Wilnie na Litwie (2016) oraz w Pracowni Ceramicznej Kay Aplin
w Brighton w Anglii (2017). Obecnie pracuje jako asystentka dr hab. prof. ASP Joanny Teper w Pracowni Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2015 r. otrzymała Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka kilku wyróżnień podczas międzynarodowych wystaw np. Ex Tempore w Zagrzebiu w Chorwacji czy Together 2015 w Rydze na Łotwie. Bierze udział w licznych wystawach zbiorowych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) oraz w międzynarodowych plenerach i sympozjach. Na swoim koncie ma pięć wystaw indywidualnych krajowych oraz trzy zagraniczne.