[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Dostawa mebli do lokalu użytkowego nr 106 przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu

Numer sprawy:
SKW.237.1.2018
Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert:
12.02.2018 r.