[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego do lokalu użytkowego nr 106 przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu

Numer sprawy:
SKW.230.2.2018
Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe | Data publikacji: 6.03.2018 r.
Termin składania ofert:
14.03.2018 r.