[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Hotelarskie usługi noclegowe we Wrocławiu na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław

Numer sprawy:
ZP/US/1/2019
Tryb zamówienia:
Zamówienie na usługi społeczne
Termin składania ofert:
06.02.2019 r., godz. 12:00